DayOf

Adam Boduch
DayOf
Moduł: DateUtils
function DayOf(const AValue: TDateTime): Word;

Funkcja zwraca dzień miesiąca zapisany w postaci typu TDateTime. Zwraca wartość z przedziału 1-31:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils, DateUtils;

begin
  Writeln('Dzisiaj jest: ', DateTimeToStr(Now));
  Writeln('-----');
  Writeln('Dzień: ', DayOf(Date));

  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy