AnsiContainsText

Adam Boduch
AnsiContainsText
Moduł: StrUtils
function AnsiContainsText(const AText, ASubText: string): Boolean;

Funkcja sprawdza czy tekst zawarty w parametrze ASubText znajduje się wewnątrz łańcucha AText. W takim wypadku, funkcja zwraca wartość True (False w przeciwnym wypadku).

Writeln(AnsiContainsText('Hello World my darling', 'world')); // zwróci: TRUE
Funkcja nie rozróżnia wielkości znaków Funkcje AnsiStartsText oraz AnsiEndsText sprawdzają czy dany tekst znajduje się na początku lub na końcu łańcucha. Jednakże parametry AText oraz ASubText w tych funkcjach są zamienione miejscami

Zobacz też:

0 komentarzy