$APPTYPE

Adam Boduch
Składnia:`{$APPTYPE GUI}` lub `{$APPTYPE CONSOLE}`
Wartość domyślna:`{$APPTYPE GUI}`

Domyślnie każda aplikacja Delphi jest aplikacją typu GUI (ang. Graphic User Interface). Dopiero dołączenie gdzieś w programie dyrektywy {$APPTYPE CONSOLE} powoduje, iż aplikacja będzie uruchamiana w konsoli. Dyrektywa {$APPTYPE} nie powinna być używana w bibliotece, module czy pakiecie.

Zobacz też:

0 komentarzy