Localtime

pawelfx1
struct tm *localtime( const time_t *time );

Funkcja używa wskaźnika time aby wypełnić strukturę [[C/tm]] wartościami reprezentującymi czas lokalny.

Parametry

<dl> <dt>time</dt> <dd>Wskaźnik na zmienną typu time t reprezentującą czas kalendarzowy</dd> </dl>

Wartość zwracana
Wskaźnik na wypełnioną strukturę tm.
Należy zwrócić uwagę na to, że zaalokowana statycznie pamięć na zwracaną strukturę jest używana przez localtime i [[C/gmtime]]. Wywołanie którejkolwiek z tych funkcji zmienia zawartość zwróconej struktury.

Przykład

#include <time.h>
#include <stdio.h>

int main()
{
  time_t currTime;
  struct tm* t;

  currTime = time(NULL);
  t = localtime(&currTime);
  printf("Dzisiaj jest %d dzień miesiąca\n", t->tm_day);

  return 0;
}

Zobacz też:

0 komentarzy