Fabs

Coldpeer
double fabs(double x);

Funkcja fabs() zwraca wartość bezwzględną z liczby zmiennoprzecinkowej x.

Przykład

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main ()
{
  printf("Absoulte value of 3.1416 is %lf\n", fabs (3.1416));
  printf("Absoulte value of -10.6 is %lf\n", fabs (-10.6));
  return 0;
}

Zobacz też:

0 komentarzy