Abs

Stogu
int abs(int x);

Funkcja abs() zwraca wartość bezwzględną liczby całkowitej (ang. integer).

Przykład

#include <iostream>
#include <math.h>

int main()
{
  std::cout << abs(-2); // program wyświetli: 2
  system("pause");
}

Zobacz też:

0 komentarzy