S

Bełdzio

`<s> oraz <strike>`

Znaczniki <s> oraz <strike> przekreślają tekst. Tag <strike> jest aliasem tagu <s>.

Znacznik ten ma status Deprecated w HTML 4.01/XHTML 1.0, a w wersjach Strict tych języków już nie istnieje! Nie należy więc go używać.
Należy zastąpić tagiem Del, jeśli chcemy oznaczyć, że treść została np. usunięta, lub odpowiednim stylem css, jeśli chcemy stylizować dany tekst.

Przykład użycia

To jest tekst zwykły, <s>a to przekreślony</s> To jest tekst zwykły, <strike>a to przekreślony</strike> To jest tekst zwykły, a to przekreślony. ```

Główne Atrybuty

* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator * [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/title]] * [[(X)HTML/Atrybuty/dir]] * [[(X)HTML/Atrybuty/lang]] * xml:lang

Dostępne zdarzenia

* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

0 komentarzy