Border-radius

Artykuł został umieszczony na liście [[Zalazki artykulow|Zalążków artykułów]]. Jeżeli możesz rozbuduj go!

border-radius - definiuje zaokrąglenie obramowania. Właściwość wchodzi w skład CSS3. Eksperymentalnie wspiera je Firefox (-moz-border-radius) i WebKit (-webkit-border-radius).

0 komentarzy