Border-collapse

Artykuł został umieszczony na liście [[Zalazki artykulow|Zalążków artykułów]]. Jeżeli możesz rozbuduj go!

border-colapse - definiuje czy obramowania tabel mają się ze sobą łączyć czy być odseparowane.

Za pomocą właściwości border-collapse możemy usunąć domyślny odstęp pomiędzy kolumnami i wierszami w tabeli HTML, dzięki czemu komórki tabeli zaczną przylegać do siebie.
Przeznaczenie: Właściwość border-collapse możemy dodać do elementu table.

Dostępne wartości dla właściwości border-collapse:

Wartość "collapse" ->> wartość ta spowoduje usunięcie odstępu pomiędzy kolumnami i wierszami tabeli, dzięki czemu komórki tabeli zaczną przylegać do siebie.

Wartość "separate" ->> zachowanie domyślnych odstępów pomiędzy wierszami i kolumnami tabeli. Jest to wartość domyślna. Nie przyleganie komórek do siebie

Przykład użycia:

<html> <head> <meta charset="utf-8" /> <title>Zastosowanie właściwości border-collapse:separate;</title>
<style>
 body 
 {
  font-family: arial, verdana;
  font-size: 18px;
  color: rgb(0, 122 255);
 }
 table
 {
  padding: 18px;
  background-color: #c101f1;
  width: 100%;
  border: 2px double #a1c1f1;
 }
 table tr td
 {
  border: 2px solid #cccfff;
  text-align: center;
  padding: 18px;
 }
</style>
</head> <body>
komórka 1 komórka 2 komórka 3 komórka 4
komórka 5 komórka 6 komórka 7 komórka 8
</body> </html>

Polecenia pokrewne

* padding, margin [#]_

Odpowiednik html

* cellspacing, np. cellspacing="5" [#]_

Wersja specyfikacji

* nieznana [#]_

Wsparcie przeglądarek

* wszystkie znane przeglądarki. [#]_ Informacje dla chcących edytować tę stronę:

.. [#] Polecenia CSS podobne do tego, lub w inny sposób z nim związane (np. jeśli często używa się ich razem)
.. [#] Tag lub atrybut HTML, który daje podobny efekt. Jeśli coś takiego nie istnieje, należy napisać "brak".
.. [#] Specyfikacje: CSS 1, CSS 2, CSS 2.1, CSS 3.
.. [#] Jeśli polecenie jest poprawnie obsługiwane przez IE 5.5, Fx 1.0, Operę 7 i inne przeglądarki zbliżone wiekiem do tych wymienionych, można wpisać tu "Wszystkie nowoczesne przeglądarki". W przeciwnym razie należy wymienić od kiedy przeglądarki zaczęły polecenie wspierać. Jeśli jedna z przeglądarek interpretuje polecenie błędnie, należy opisać na czym polega błąd i jak go unikać.

Jeśli znacznik związany jest z określaniem koloru, użyj w nim szablonu { {Template:css_color}}

0 komentarzy