Background-position

Artykuł został umieszczony na liście [[Zalazki artykulow|Zalążków artykułów]]. Jeżeli możesz rozbuduj go!

background-position - ustala pozycję obrazka użytego jako tło.
Możliwe wartości:

  • top
  • center
  • bottom
  • left
  • right
  • wartość procentowa
    Przykład użycia:
body {
background-image: http://4programmers.net/bin/coyote.jpg;
background-position: top;
}

Polecenia pokrewne

* background-image * background-size

Odpowiednik html

* brak

Wersja specyfikacji

* nieznana (patrz przypis 3)

Wsparcie przeglądarek

* brak danych (patrz przypis 4) Informacje dla chcących edytować tę stronę:

.. [#] Polecenia CSS podobne do tego, lub w inny sposób z nim związane (np. jeśli często używa się ich razem)
.. [#] Tag lub atrybut HTML, który daje podobny efekt. Jeśli coś takiego nie istnieje, należy napisać "brak".
.. [#] Specyfikacje: CSS 1, CSS 2, CSS 2.1, CSS 3.
.. [#] Jeśli polecenie jest poprawnie obsługiwane przez IE 5.5, Fx 1.0, Operę 7 i inne przeglądarki zbliżone wiekiem do tych wymienionych, można wpisać tu "Wszystkie nowoczesne przeglądarki". W przeciwnym razie należy wymienić od kiedy przeglądarki zaczęły polecenie wspierać. Jeśli jedna z przeglądarek interpretuje polecenie błędnie, należy opisać na czym polega błąd i jak go unikać.

Jeśli znacznik związany jest z określaniem koloru, użyj w nim szablonu { {Template:css_color}}

0 komentarzy