Podstawy i komendy linuxa Red Hat 7.2

Rus3k

============================================> KOMENDY I PODSTAWY LINUXA <=======================================================
========================================> POWLOKA BOURNE (sh), RED HAT 7.2 <====================================================
==================================================> 23.04.2002 <================================================================

1. OGOLNE POLECENIA
2. KRYTERIA SZUKANIA OKRESLONYCH STRINGOW
3. UZYTKOWNICY PRAWA DOSTEPU ITD
4. KOMUNIKACJA MIEDZY UZYTKOWNIKAMI
5. MAIL
6. SIEC
7. PROCESY
8. EDYTOR VI
9. EDYTOR EMACS
  10. INNE INFORMACJE
  11. MONTOWANIE CDROM, FLOPPY I PARTYCJI Z WINDOWS
  12. AUTOMATYKA, SKRYPTY W LINUXIE
  13. INSTALACJA PAKIETOW 

//////////////////////////////////////////*/ OGOLNE POLECENIA *///////////////////////////////////////////////////////

man costam - info o danym poleceniu
cd nazwa_katalogu - wejscie do katalogu
cd .. - wyjscie z katalogu
mkdir nazwa_katalogu - tworzy katalog
rmdir nazwa_katalogu - usowa katalog
rm nazwa_pliku - usowa plik
rm * - usowa wszystkie pliki z danego katalogu
rm * -i - usowa wszystkie pliki z danego katalogu z potwierdzeniem
rm * -f - usowa wszystkie pliki z danego katalogu i wylacza potwierdzenia
(nawet zabezpieczone przed susnieciem)
rm -f - usoniecie plikow zabezpieczonych przed kopiowaniem
rm -r - usoniecie plikow rowiez w podkatalogach
rm -rf - usowa caly system plikow
chmod u+r jeden.doc - moge czytac dany plik
w - moge zapisywac i edytowac dany plik
x - moge wykonywac dany plik
ls -a - pokazuje ukryte pliki
ls -l - pokazuje wiecej info o pliku:

		W WYNIKACH POWYRZSZEJ KOMENDY NA POCZATKU SA: 
		"-" 		  - oznacza zwykly plik
		"d"		  - oznacza katalog
		Potem pierwsze 3 znaki oznaczaja dostepnosc do pliku wlasciciela, nastepne 3 znaki dla grupy
		a nastepne 3 dla innych uzytkownikow

ls > wynik - wyslanie spisu zawartosci katalogu do pliku wynik
jezeli taki plik istnieje to skasuje sie jego poprzednia zawartosc
ls >> wynik - dopisanie zawartosci katalogu do zawartosci pliku wynik
cat jeden.doc > wszystkie.doc - nadpisanie zawartosci wpliku wszystkie.doc zawartosciami
innych plikow
cat jeden.doc dwa.doc >> wszystkie.doc - dopisanie do pliku wszystkie.doc zawartosci innych plikow
cat nazwa_pliku - czytanie zawartosci pliku
cat *.doc - znajdzie np: dwa.doc sratytaty.doc
cat jeden.doc dwa.doc > wszystkie.doc - wrzuca zawartosc plikow do jednego
cat < jeden.doc > dwa.doc - wypisze zawartos jeden.doc na ekran (standartowe wyjscie)
i nadpisze zawartosc pliku jeden.doc do pliku dwa.doc
cat parowka.doc | more - wyjscie programu cat (parowka.doc) jest przekazywane na wyjscie
programu more
head -42 nazwa_pliku - wyswietla 42 pierwszych wierszy zawartych w pliku
tail -42 nazwa_pliku - wyswietla 42 koncowych wierszy zawartych w pliku (przydaje sie w
obserwowaniu swierzo dopisanych logow do pliku)
cp plik_zrodlowy plik_docelowy - kopiuje zawartosc z pliku do pliku
cp plik(i)_zrodlowy katalog(i)_docelowy - kopiuje pliki do katalogu
mv stara_nazwa nowa_nazwa - zmiana nazwy pliku
mv nazwa_pliku nazwa_katalogu - przenoszenie pliku do katalogu
lp nazwa_pliku - drukowanie pliku
lpr nazwa_pliku - wstawienie pliku do kolejki drukowania
pwd - pokazuje w jakim jestes katalogu
. - oznacza katalog biezacy
.. - oznacza katalog nadrzedny
touch nazwa_pliku - tworzy pusty plik
stty -a - wypisanie skrotow do np:zatrzymania procesu
mail - otwiera plik z poczta
printenv albo export (powloka C) - zobaczenie zawartosci zmiennych srodowiska

nazwa=zawartosc - pierwszeprzypisze zmiennej powloki odpowiednia zawartosc
export nazwa drugie utworzy zmienna o tej samej nazwie i zawartosci zo
zmienna powloki

MOJA_ZMIENNA="jakas_wartosc" - tworzy zmienna srodowiska z wartoscia "jakas_wartosc"
echo $MOJA_ZMIENNA wypisuje zawartosc MOJA_ZMIENNA (znakiem dolara poprzedzamy
nazwy zmiennych srod. ktore to nazwy powloka ma zastapic
zawartoscia odpowiedniej zmiennej
find sciezka/nazwa_pliku lub kryterium - wuszukiwanie plikow
grep - sluzy do wyszukiwania plikow wedlug zadanego wzorca

////////////////////////////////////*/ KRYTERIA SZUKANIA OKRESLONYCH STRINGOW *//////////////////////////////////////////////

 •  	- zastepuje wiele znakow np: ls *.doc
  

. - oznacza pliki z kropka w nazwie
*xyz - oznacza pliki w rodzaju xyz albo fghxyz
? - zastepuje jeden znak
[abc] - oznacza a lub b lub c
[a-z] - oznacza od a do z
doc[0-9] - oznacza doc0 do doc 9
[Aa]dd - oznacza useradd lub User-Add itd
[Aa] [Dd] [Dd] - oznacza userADD lub xxxAdd itd

 • R - wszystkie podkatalogi

////////////////////////////////////* UZYTKOWNICY PRAWA DOSTEPU ITD *///////////////////////////////////////////////////////

newgrp grupa - zmiana grupy
chmod g+r jeden.doc - dodanie uzytkownikom grupy do ktorej nalezy plik jeden.doc
prawa do jego czytania (dolaczanie praw)
u - uzytkownik
o - pozostali uzytkownicy systemu
- - odebranie danego uprawnienia
chmod u=rw jeden.doc - nadanie tobie wylacznie czytanie i pisania do pliku jeden.doc (zastepowanie praw)
chmod u=rw /katalog - masz prawo do przeszukiwania katalogu jezeli nie mialbys tych praw
mozesz znalesc typlko plik ktorego znasz nazwe (zastepowanie praw)
chmod 777 nazwa_pliku - nastepny sposob zastepowania praw, numeryczny 777 oznacza akurat przyznanie
wszystkich praw wszystkim uzytkownikom do danego pliku a 666 prawo do
odczytu i zapisu pliku dla wszystkich uzytkownikow

					PRAWA DOSTEPU I ICH ODPOWIEDNIKI NUMERYCZNE:
										---	0
										--x	1
										-w-	2
										-wx	3
										r--	4
										r-x	5
										rw-	6
										rwx	7

umask - w momencie tworzenia nowego pliku otrzymuje on domyslne prawa
dostepu okreslone za pomoca parametru umask
4 2 1 - wartosci liczbowe odpowiadajace okreslonym uprawnieniom
r w x kazda liczba odpowiada kolejno uzytkownikowi -> grupie -> "swiatu"
(reszcie uzytkownikow)
umask 421 - oznacza: wlasciciel moze plik czytac grupa moze do pliku
pisac a pozostali uzytkownicy moga plik wykonywac
umask 700 - oznacza pelne prawa dla wlasciciela i zadnych praw
dla grupy i reszty uzytkownikow
umask 077 - wylaczy prawa do czytania pisania i wykonywania dla grupy i calego
"swiata" (reszty uzytkownikow)
PO WPISANIU UMASK I WARTOSCI OD TEJ PORY KAZDY UTWORZONY PLIK
BEDZIE MIAL TAKIE PRAWA DOSTEPU
chown nowy_wlasciciel nazwa_pliku - daje prawa do pliku innemu uzytkownikowi
chown -r nowy_wlasciciel nazwa_pliku - daje prawa do wszystkich plikow w katalogu innemu uzytkownikowi
chgrp nowa_grupa nazwa_pliku - daje prawa do pliku okreslonej grupie
who - info o wszystkich zalogowanych do systemu, obejmuje nazwe uzytkownika
finger - to samo co who tylko jeszcze jest imie
terminal, i czas zarejestrowania sie w systemie
who am i - info tylko o tobie

////////////////////////////////////*/ KOMUNIKACJA MIEDZY UZYTKOWNIKAMI *///////////////////////////////////////////////////

write nazwa_uzytkownika - wysylanie wiadaomosci do okreslonego uzytkownika, tekst pojawia sie
odrazu po wpisaniu, teksty obu uzytkownikow moga sie mieszac
mesg n - zablokowanie przychodzacych wiadomosci write
mesg y - odblokowanie przychodzacych wiadomosci write
talk nazwa_uzytkowika - nastepny program tutaj ekran dzieli sie na dwie czesci a rozmowa
sie nazwiazuje jesli drugi rozmowca odpowie
"talk twoja_nazwa_uzytkownika"
conrol-c - zakancza program talk

//////////////////////////////////////////*/ MAIL *////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

mail - otwiera twoja skrzynke odbiorcza
mail nazwa_uzytkownika1 nazwa_uzytkownika2 - wyslanie maila do danego(ych) uzytkownika np: mail [email protected],
mail grzes.
control-d lub ("." sama w wierszu) - zakonczenie listu i wyslanie
control-c - opuszczenie programu bez wysylki listu
/usr/spool/mail nazwa_uzytkownika lub - tu znajduje sie plik w ktorym sa zapisywane nadchodzace listy
/usr/mail/ nazwa_uzytkownika (nazwa pliku jest tez napisana w zmiennej srodowiskowej MAIL
mozna sie tam dostac wpisujac export i znalesc MAIL=...)
d2 - wrzuca 2 list do "kosza"
q - usowa listy z "kosza" i zamyka program
x - opuszczenie programu bez usowania listow

 •  				- poprzedni list
  
 •  				- nastepny list
  

p - powtorne wyswietlenie biezacego listu
w 1 /home/zachowana_tresc - zachowanie tresci listu nr 1 w pliku zachowany_list w katalogu home
s 1 /home/zachowany_list - zachowanie listu (naglowka i tresci) nr 1

//////////////////////////////////////////*/ SIEC *///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

rlogin nazwa_kompa - rejestracja w inny systemie Unix
telnet nazwa_kompa - rejestracja w innych systemach np: winNT
rcp nazwa_kompa:plik_zrodlowy plik_docelowy - program do przesylania plikow pomiedzy systemami Unix
ftp plik_zrodlowy nazwa_kompa:plik_docelowy - program do przesylania plikow pomiedzy dowolnymi systemami

							KOMENDY FTP:
			get plik	- pobranie pliku z innego kompa
			mget plik(i)	- pobranie wielu plikow
			put plik	- wyslanie pliku do innego kompa
			mput plik(i)	- wyslanie wielu plikow
			bye		- zamkniecie polaczenia z innym kompem
			ls		- spis plikow na drugim kompie
			cd		- zmiana katalogu na drugim kompie
			binary		- tryb przeslania plikow binarnych
			ascii		- tekstowy tryb przeslania (z tlumaczeniem znakow konca wiersz)

control-] - nie przerywajac pracy na zdalnym kompie powrot do swojego
systemu lokalnego (W PRZYPADKU SESJI TELNET)
return~control-z - to co wyzej ale dla RCP (dziala jesli twoja powloka ma
wbudowany mechanizm wielozadaniowosci zwany "job-control"

//////////////////////////////////////////*/ PROCESY *//////////////////////////////////////////////////////////////////////

ps - wypisuje stan procesow
ps -l - dokladniejsze wypisanie stanow procesow
ps -aux | more - wypisanie wlacznie z procesami nienalezacymi do ciebie (| more - udogodnienie)

					OPIS WYPISANYCH KOLUMN:
			PID			- identyfikator procesu
			TTY			- terminal do ktorego jest podlaczony proces
			STAT			- stan procesu (W=czekajacy, R=wykonywany lub gotowy do wykonania
					     S=uspiony, Z=zabity ale wciaz przebywajacy w systemie)
			TIME			- czas jego wykonywania
			COMMAND lub CMD 	- nazwa programu ktory wykonuje proces
			UID			- nazwa uzytkownika ktory jest wlasciciele procesu
			PPID			- proces nadrzedny ktory utworzyl dany proces
			C lub CP		- wykorzystanie procesora - urzywane do szeregowania procesow
			PRI			- priorytet
			NI			- wartoscuzywana do obliczania priorytetu
			ADDR			- adres procesu
			SZ			- rozmiar procesu w blokach
			WCHAN			- zdarzenie na ktore oczekuje proces

nice o_ile_nizszy polecenie - zmiana priorytetu procesu i mniejsza liczba tym wyzszy
priorytet (automatycznie nizszy priorytet otrzymuja
procesy intensywnie wykorzystujace CPU)
(tylko administrator moze podawac liczby ujemne)
cat *.doc > wszystkie.doc & - znaczek & na koncu polecenia oznacza ze powloka utworzy
dany proces i uruchomi program ale nie bedzie czekala na
jego zakonczenie
kill identyfikator_procesu - zakonczenie procesu
kill -9 identyfikator_procesu - zakonczenie procesow ktore ignoruja zwykla komende kill
kill -v nazwaprocesu - zabjia proces po podaniu jego nazwy
at czas "polecenie" control-d - wykonanie procesu o okreslonej godzinie np:
"cat 0900a "cat *.doc > razem.doc" control-d" co oznacza ze
proces sie uruchomi o godzinie 9:00 rano (a=a.m., p=p.m.)

//////////////////////////////////////////*/ EDYTOR VI *////////////////////////////////////////////////////////////////////

vi nazwa_pliku - otwiera edytor z plikiem do edycj
vi - uruchamia edyto potem:
: - wierszowy tryb pracy (wiersz staje sie poleceniem po nacisnieciu return)
i - drugi tryb pracy gdzie znaki sa wstawiane do bufora az do nacisniecia
klawisza esc
10x - usunie 10 znakow pod kursorem
10X - usunie 10 znakow na lewo od kursora
:w - zachowanie pliku na dysku
:q - opuszczenie programu
:wq lub ZZ - zapisuje plik i opuszcza program
:q! - wyjscie bez zapisania pliku
10dd - wycina do schowka 10 wierszy od kursora w dol
10yy - kopiuje do schowka 10 wierszy od kursora w dol
p - wklejenie zawartosci schowka na lewo od kursora
P - wklejenie zawartosci schowka na prawo od kursora
/klocek - znajduje string klocek
/ nastepne wyszukanie tego samego stringu
:s/klocek/badylek - zamiana klocek na badylek w biezacym wierszu
:1,$s/klocek/badylek/g - zamiana klocek na badylek w calym pliku
:r nazwa_pliku - wczytanie do bufora innego pliku
:set number - numerowanie wierszy
:set no number - nie ponumerowane wiersze
u - cofniecie skutkow ostatniego polecenia

//////////////////////////////////////////*/ EDYTOR EMACS *//////////////////////////////////////////////////////////////////////

control-h - wypisanie pomocwemacs
naprzyklad: control-h a file - wypisanie info o funkcji w ktorej wystepuje slowo filew
control-h o - przelanczanie miedzy oknami
control-h 0 - usuniecie okna pomocy gdy kursor sie w nim znajduje
control-h 1 - usuniecie okna pomocy gdy kursor znajduje w oknie z redagowanym
tekstem
control-x b (i podac nazwe pliku) - wyswietlenie okreslonego redagowanego pliku
emacs nazwa_pliku (w wierszu polecen) - otwarcie pliku w edytorze emacs
control-x control-s - zapisanie pliku
control-x control-c - opuszczenie emacsa
nazwa_pliku~ - nazwa kopi zapasowej pliku
esc x overwrite-mode - tryb zastepowania tekstu
control-k - wyciecie do schowka tekstu od kursora do konca wiersza
control-@ - zaznaczenie poczatku przenoszonego bloku tekstu
control-w zaznaczenie konca bloku przenoszonego tekstu
control-y - wklejenie zawartosci schowka
control-s - wyszukiwanie stringa

//////////////////////////////////////////*/ INNE INFORMACJE *///////////////////////////////////////////////////////////////////

 1. gdzie co jest "standardowo":
  • / - katalog glowny
  • /root - katalog administratora (root-a)
  • /home - katalogi uzytkownikow
  • /usr/bin - programy dla uzytkownikow, pliki wykonywalne (standartowe programy instalowane na poczatku z systemem)
  • /usr/local/bin - programy dodane przez administratora dla konkretnego hosta lub lokalnej sieci
  • /usr/local - oddziela pliki dostarczone przez "sprzedawce" i pozniejsze rozszerzenia
   od programow pochodzacych z systemu
  • /usr/lib - pliki pomocnicze dla standartowych programow linuxowych
  • /usr/man - pliki podrecznika systemowego man
  • /usr/src - kody zrodlowe programow
  • /var/log - pliki dziennika
  • /var/spool - katalogi kolejek dla drukarek, poczty itd.
  • /bin lub /sbin - standartowe programy bedace czescia systemu, niezbedne do zapewnienia minimalnej
   funkcjonalnosci systemu
  • /tmp - pliki tymczasowe (usowane przy starcie systemu)
  • /var/tmp - pliki tymczasowe (nie usowane przy starcie systemu)
  • /etc - programy konfiguracyjne, nazwy pozostalych uzytkownikow (w pliku passwd)
  • /dev - jadro systemu, pliki odpowiadajace urzadzeniom
 2. wykonywany program mozna zakonczyc klawiszami: control-c
  lub zstopowac klawiszami control-\ wtedy zostaje stworzony plik core w
  ktorym jest zapisany stan programu w momencie stopu (plik core moze byc duzy)
 3. wypisywanie danych na ekran mozna zatrzymac: control-s
  i wznowic: control-q
 4. skrypt inicjujacy: .profile
 5. przy tworzeniu plikow z dziwnymi znaczkami w nazwie trzeba je poprzedzac \ lub umiescic nazwe
  w "" wtedy znaczki straca swoje specjalne znaczenia ale wtedy trzeba uwazac przy kasowaniu
  zeby np: nie wpisac rm * tylko rm"*" bo mozna skasowac wszystkie pliki z katalogu
 6. wyjerestrowanie sie: control-d - powloki bourne i korn, logout - powloka c
 7. odswiezanie ekranu: control-l
 8. kazdy plik ma dwoch wlascicieli uzytkownika i grupe
  • uzytkownik moze byc czlonkiem wiecej niz jednej grupy
  • nowo utworzony plik nalezy do tej grupy, do ktorej nalezy katalog, w ktorym jest tworzony plik
  • gdy chcesz cos robic z plikiem system najpierw bada czy jestes wlascicielem pliku jesli tak
   to sa sprawdzane prawa dostepu uzytkownika w przeciwnym wypadku jest porownywana grupa do
   ktorej nalezy plik gdy odp jest pozytywna system sprawdza grupowe prawa dostepu gdy nie
   prawa dostepu pozostalych uzytkownikow
 9. po zmontowaniu np: cdromu jest "tworzony" punkt zamontowania ktory nie musi miec nic wspolnego
  z fizycznymi nosnikami, podrzedny system plikow jest "doczepiany" do systemu glownego w punkcie zamonotowania
 10. Kod zrodlowy systemu Linux znajduje sie w katalogu /usr/src/linux-2.4 w tym katalogu jest tez katalog "kernel"
  gdzie jest plik "sched.c" dotyczy on zarzadzania procesami
 11. Domyslna lokalizacja pakietow na plycie z instalka linuxa jest: /mnt/RedHat/RPMS
 12. Programem lpq mozemy oproznic bufor drukarki

shutdown -r now lub reboot - ponowne uruchomienie kompa
shutdown -h now lub halt - zatrzymuje prace systemu
gnomecc - control-panel dla gnome
uname -a - informacje m.in. o wersji jadra ktora mamy
df - ilosc wolnego miejsca na dysku
du - wielkosc katalogow i ich podkatalogow w kilobajtach
file sciezka - podaje rodzaj pliku

////////////////////////////*/ MONTOWANIE CDROM, FLOPPY I PARTYCJI Z WINDOWS *///////////////////////////////////////////////////

PAMIETAJ ZE SCIEZKA: /mnt/jakis_katalog MUSI ISTNIEC PRZED ZMONTOWANIEM CZYLI MUSISZ NAJPIERW STWORZYC KATALOG W /mnt DO
KTOREGO BEDZIE PODMONTOWYWANY JAKIS SYSTEM PLIKOW

mount /dev/cdrom/ mnt/cdrom - zamontowanie cdrom-u
umount /dev/cdrom albo
umount /mnt/cdrom - odmontowanie cdromu
mount /dev/fd0 /mnt/floppy - zamontowanie flopa
umount /dev/fd0 albo
umount /mnt/floppy - odmontowanie flopa
mount /dev/hda1 /mnt/windows - montowanie dysku z windowsem (jesli masz 2 dyski na pierwszym jest win a na drugim linux
jesli masz inaczej np: win jest na tym samym dysku co linux moze sciezka wygladac inaczej)
umount /dev/hda1 /mnt/windows - odmontowywanie partycji z windowsem

MOZESZ SKONFIGUROWAC LINUXA TAK ABY MONTOWAL NP: PARTYCJE WINDOWSOWA ZARAZ NA STARCIE MUSISZ ZNALESC TYLKO PLIK /etc/fstab
OTWORZYC GO NP: PROGRAMEM gedit I NA SAMEJ GORZE WPISAC PO KOLEJ
/dev/hda1 /mnt/windows fat auto 0 0
OCZYWISCIE SCIEZKA /dev/hda1 MOZE BYC INNA W TWOIM KOMPIE

////////////////////////////////////* AUTOMATYKA, SKRYPTY W LINUXIE *////////////////////////////////////////////////////////////////

at - mozna tym poleceniem zlecic systemowi wykonywanie jakiegos polecenia
o okreslonej godzinie ( jesli ma byc wykonywane cyklicznie mozna je dodac
do pliku cron danego uzytkownika)

(CHCEMY ABY O 16:05 BYL WYSYLANY LIST NA OKRESLONY ADRES) PO KOLEJ:
at teatime + 5 minutes - zaznaczmy o ktorej ma to nastapic (teatime oznacza 16:00) czas mozna tez okreslic np:
tak: at 2:14pm Jan9, at now + 5 minutes (hour, week, day, year), at teatime next day
mail -s "temat wiadomosci"
[email protected] - piszemy co ma byc wykonywane i wciskamy enter
"co tam slychac" - wpisujemy tresc listu i wciskamy enter
naciskamy control-d - i tym samym konczymy

mail [email protected]
<~/nazwa_pliku - wysyla na podany adres zawartosc pliku
atq - wyswietla wszystkie polecenia oczekujace na wykonanie
atrm numer - usowa polecenie o okreslonym numerze

cron - automatyczne uruchamianie polecen w okreslonych odstepach czasu (np: przypomnienie
co tydzien o zrobieniu kopii zapasowej)
/var/spool/cron - pliki cron wszystkich uzytkownikow
Pliki cron mozna stworzyc w linux configuratorze

history n > nazwa_skryptu - "tworzy" skrypt z ostatnich n komend
chmod u+x nazwa_skryptu - PAMIETAJ ZEBY NADAWAC SKRYPTOM MOZLIWOSC WYKONYWANIA

			TWORZENIE SKRYPTOW POWLOKI (PRZYKLADOWE SPOSOBY):
 1. SPOSOB - Gnotepad

Uruchom jakikolwiek edytor np gnotepad
Na samej gorze wpisz (musi zawierac pelna sciezke do
"programu" w ktorym bedzie wykonywany): #!/bin/bash
potem np: echo -e "dzwonek! \a"
nastepnie zapisz plik np: pod nzawa: skrypt
aby uruchomic skrypt np: wejdz do katalogu gdzie jest i wpisz: bash skrypt

 1. SPOSOB - vi

Wpisz w lini komend: vi nazwa_skryptu (np: skrypt)
nacisnij: i
wcisnij: control-c
wpisz: :wq
i aby uruchomic skrypt wpisz: bash skrypt (ale jesli jestes w tym samym
katalogu co skrypt)

licznik = 0 - deklaracja zmiennej
nazwa = "Stefan Telefan" - rowniez deklaracja w tekscie wystapila spacja wiec jest otoczony cudzyslowem
licznik = $mojazmienna - przypisanie jednej zmiennej wartosci drugiej (mojazmienna przejela wartosc)
$1, $2 itd - dzieki tym argumentom ich wartosci mozna przekazywac po uruchomieniu
skryptu z wiersza polecen

---------------------------------------SKRYPT - WYSWIETLANIE ARGUMENTOW Z WIERSZA POLECEN ---------------------------
if [$# -eq 0]
then
echo "Podaj identyfikator uzytkownika"
else
echo "Witaj" $1
fi

$# - oznacza wszystkie argumenty ktore mozna podac z wiersza polecen
$# -eq 0 - porownanie (jesli $# jest rowne 0 )
fi - zakonczenie instrukcji warunkowej if

$# - oznacza wszystkie argumenty ktore mozna podac z wiersza polecen
$0 - nazwa programu powloki
$* - pojedynczy tekst utworzony ze wszystkich argumentow przekazanych w wierszu polecen
= - rowne (lancuchy znakow)
!= - nierowne (lancuch znakow)
-eq - rowne (liczby)
-ge - wieksze lub rowne (liczby)
-le - mniejsze lub rowne (liczby)
-ne - rozne (liczby)
-gt - wieksze niz (liczby)
-lt - mniejsze niz (liczby)
for...do...done
while...do...done
until...do...done
select...element...in...listaelementow...do...done
if...elif...else...fi
case
JEZYK AWK

Ponizszy skrypcik jest pisany w lini komend i ma wypisac ilosc liter w kazdym wierszu pliku z tekstem
(jezyk Awk najlepszy jest wlasnie do przetwarzania tekstu)

cat nazwa_pliku | gawk '{print NF ": " $0}'

					JEZYK PERL

Perl moze byc uruchamiany na prawie kazdym systemie operacyjnym, sluzy m.in. do obslugi stron www za pomoca
mechanizmow CGI lub np: automatyzacji zadan administracyjnych

-----------------------------------SKRYPT - WYSWIETLA NUMER IDENTYFIKACYJNY UZYTKOWNIKA ---------------------------------

Wszystko podobnie jak w tworzeniu skryptow powloki tylko ze tu wpisujemy po kolej w pliku:

#! /usr/bin/perl
print"Twoj numer identyfikacyjny to $< \n"
print "-------------------------------------- \n"

Uruchom powyzszy skrypt wpisujac po prostu jego nazwe

$< - zmienna ktora zawiera numer identyfikacyjny uzytkownika

				JEZYKI PYTHON I TCL

Python obsluguje klasy wyjatki i dynamiczne typy danych moze pracowac interaktywnie lub interpretujac kod zapisany
w modulach. Programy w tym jezyku moga korzystac ze srodowiska graficznego np: Gnome

TCL jest prostym jezykiem skryptowym przeznaczonym glownie do osadzania w innych jezykach, ma za zadanie spajac
biblioteki i jezyki programowania o wiekszych mozliwosciach

					JEZYK C

PONIZEJ OPISUJE CO TRZEBA ZROBIC ZEBY STWOZYC PROGRAM W POJEDYNCZYM PLIKU (oczywiscie sa na to inne sposoby):

wpisujemy: vi progs.c - otwiera nowy plik "progs.c" w edytorze vi
naciskamy i - wchodzimy w tryb wpisywania programu
wpisujemy np taki program:

#include <stdio.h>
int main()
{
printf("Pararara \n");
exit(0);
}

po wpisaniu programu naciskamy ctr-c - dzieki temu wejdziemy w tryb wpisywania na terminalu
wpisujemy: :wq - czyli zapisz i zamknij edytor
wpisujemy: touch program - tworzymy pusty plik
wpisujemy: gcc progs.c -o program - dzieki temu nasz program z pliku progs.c zostaje zkompilowany do pliku
wynikowego program
wpisujemy: ./program - uruchamia nasz program

//////////////////////////////////////* INSTALACJA PAKIETOW - GnoRPM *//////////////////////////////////////////////////////

Wejdz do Main Menu / System / GnoRPM
nacisnij przycisk Install
nacisnij przycisk Add
teraz (jesli chcesz cos zainstalowac z cdromu) wejdz do (nie koniecznie musisz miec taka sama sciezke)
/mnt/cdrom/... i znajdz pliki z rozszerzeniem .rpm ktory chcesz zainstalowac
jak juz cos wybierzesz nacisnij Add i zamknij to okno
na tym oknie co pozostalo pownienes widziec ikonke paczki i nazwe wybranego przez siebie pakietu teraz juz
po prostu nacisnij Install
Jesli chcesz uzyskac dokladniejsze info o pakiecie nacisnij na niego prawym klawiszem i wybiez Query jesli
chcesz sprawdzic czy nie ma bledow nacisnij Verify
Mozesz tez instalowac pakiety z interka do tego sluzy przycisk Web Find

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

gdb - debuger kodu zrodlowego
gcc - kompilator c
g++ - kompilator c++
bison - generator analizatorow skladni

3 komentarzy

Bardzo dobry zbiór informacji o poleceniach linuxa dla początkujących. Sam też skorzystam.

W sumie to raczej jakas baza wiedzy wyszla a nie artykul... niemniej jednak nie bedzie trzeba man uzywac :PPP

Przyda się bo Linuxa niedługo będę instalował ,a jestem początkujący z nim(no nawet jeszcze się nie styknołem z Lin).