[Nemerle] Jak skopiować plik do końca

warlock

Wymagana wersja kompilatora: 0.2.0
Język: Nemerle
Strona domowa kompilatora (i dokumentacji): www.nemerle.org
Interfejs programu: Konsola

using System;
using System.IO;
class CopyFrom
{
  public static Main () : void
  {
    def ProgType = array ["|","/","-","\\"];
    Console.WriteLine("Ścieżka pliku źródlowego");
    def cfrom = Console.ReadLine();
    Console.WriteLine("Ścieżka docelowa: ");
    def cto = Console.ReadLine();
    def FsFrom = FileStream(cfrom, FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.Read);
    when(File.Exists(cto)) {
      Console.WriteLine("Plik docelowy istnieje - sprawdzam, czy jest skopiowany do końca...");
    }
    def FsTo = FileStream(cto, FileMode.Append);
    FsFrom.Position = FsTo.Length;
    mutable BrFrom = BinaryReader(FsFrom);
    mutable BrTo = BinaryWriter(FsTo);
    mutable Progress = 0;
    mutable BL = 6144; // wielkość bufforu - 60 kB
    Console.WriteLine("Kopiuje plik {0} do {1}",cfrom,cto);
    while (FsFrom.Length != FsFrom.Position) {
      when ((Convert.ToInt32(FsFrom.Length) - Convert.ToInt32(FsFrom.Position)) < BL) {
        BL = Convert.ToInt32(FsFrom.Length) - Convert.ToInt32(FsFrom.Position);
      }
      BrTo.Write(BrFrom.ReadBytes(BL));
      when(Progress == 3) {
        Progress = 0;
      }
      Console.Write("\b");
      Console.Write(ProgType[Progress]);
      ++Progress;
    }
    BrTo.Close();
    BrFrom.Close();
    Console.WriteLine("\bPlik został skopiowany!");
  }
}
FAQ

1 komentarz

Chyba powinieneś zrobić osobny dział Nemerle albo powinien powstać jakiś dział .NET bo z pogranicza troche nie pasuje :/