Yosemite - Patronat projektów

Szczawik

Projekt został porzucony przez autora. Składanie nowych podań jest nie możliwe.

Yosemite to inicjatywa członków serwisu 4programmers.net. Jej głównym celem jest rozwój społeczności poprzez prowadzenie honorowego patronatu projektów programistycznych i możliwość firmowania ich wspólnym oznaczeniem.

Dla odróżnienia projektu Yosemite od całości serwisu http://4programmers.net, czy projektu Coyote, w dalszej części niniejszego tekstu oraz innych materiałach z nim powiązanych będzie on zwany Inicjatywą Yosemite lub po prostu Inicjatywą.

1 Misja
2 Zasady
     2.1 Wymagania dotyczące projektów
     2.2 Lista projektów objętych patronatem
     2.3 Dodawanie projektu
     2.4 Usuwanie projektu
3 Oznaczenia
     3.5 Oznaczenia <b>Inicjatywy</b>
     3.6 Oznaczenia społeczności
4 Moderatorzy
5 Uwagi końcowe

Misja

Nasze zadanie widzimy w promowaniu kreatywnej działalności członków serwisu. Chcemy, by projekty godne uwagi nie ginęły w gąszczu indywidualnych strona domowych, ale - jeśli są warte uwagi szerszego grona odbiorców - byłby zebrane w jednym, wspólnym miejscu - na stronach Inicjatywy. Pragniemy również tym samym zachęcić członków społeczności do aktywnego udziału w rozwoju ciekawych pomysłów.

Firmowanie projektów wspólnym oznaczeniem ma na celu zwiększenie poczucia wspólnoty ze społecznością http://4programmers.net oraz zaangażowania w jej rozwój.

Zasady

Poniżej znajdują się wskazówki i zasady, dotyczące projektów, umieszczonych w ramach Inicjatywy, jak również tych, których autorzy pragnęliby się przyłączyć.

Umieszczenie projektu programistycznego w ramach Inicjatywy Yosemite oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez wszystkich jego członków i autorów. Jest to proces dobrowolny i bezpłatny. Należy uważnie zapoznać się z całością regulaminu.

Moderatorzy serwisu http://4programmers.net zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie bez wcześniejszego uprzedzenia.</dfn>

Wymagania dotyczące projektów

Projekty pod patronatem Inicjatywy:

 1. Mogą mieć dowolne przeznaczenie, o ile niniejszy regulamin takowego nie wyklucza.
 2. Nie mogą służyć do promowania konkretnych firm, rozpowszechniania reklam, rozsyłania spamu.
 3. Nie mogą budzić zastrzeżeń etycznych i naruszać zasad moralnych, zarówno zasad forum i netykiety, jak i ogólnie przyjętych zasad społecznych, a tym bardziej ustanowień prawa.
 4. Muszą posługiwać się licencją (lub licencjami) znajdującymi się w liście zaakceptowanych przez Open Source Initiative, dostępnej pod adresem: http://www.opensource.org/licenses/alphabetical.
 5. Muszą mieć kod źródłowy dostępny przynajmniej na stronie domowej projektu.
 6. Muszą posiadać przypisaną konkretną osobę, odpowiedzialna za projekt - dane kontaktowe mogą być przeznaczone wyłącznie do wiedzy moderatorów Inicjatywy.
 7. Mogą być kierowane przez jedną osobę, o ile oczywiście wszystkie są warte publikacji.
 8. Mogą posługiwać się dowolnym językiem, formą tworzenia i technologią.
 9. Powinny dotyczyć rozbudowanych aplikacji i rozwiązań - o spełnieniu niniejszego wymagania decyduje subiektywnie moderator Inicjatywy.

Istnienie ostatniego warunku jest konieczne, aby zachować porządek w serwisie. Małe programiki narzędziowo-pokazowe powinny trafiać odpowiednio do działu Download. Inicjatywa z założenia ma być miejscem dla dużych, poważnych przedsięwzięć.

Zmiana stanu projektu, która może przyczyniać się do złamania zasad patronatu lub akceptacji projektu musi zostać zgłoszona moderatorowi Inicjatywy Yosemite i może być podstawą do dyskusji o usunięciu projektu spod patronatu.

Twórcom i współtwórcom nie przysługuje prawo do oddania patronatu na rzecz innego projektu.

Lista projektów objętych patronatem

Aktualna lista znajduje się pod następującym adresem: Projekty Inicjatywy Yosemite.

Dodawanie projektu

Aby projekt mógł skorzystać z patronatu Inicjatywy, następujące kroki muszą zostać podjęte:

 1. Zainteresowany twórca lub współtwórca projektu (innym osobom nie przysługuje to prawo), posiadający konto w serwisie, zgłasza w dedykowanym Inicjatywie subforum propozycję dodania projektu; propozycja musi zawierać opis projektu, stan rozwoju, licencję oraz ankietę Czy przyjąć projekt? Tak|Nie. Brak któregokolwiek z elementów może (choć nie musi) dyskwalifikować propozycję.
 2. Przez tydzień w temacie można się wypowiadać nad sensem, celem publikacji projektu, wymieniać argumenty "za" i "przeciw".
 3. Jeśli projekt spełnił warunki i nie ma wyraźnych zastrzeżeń, co przyjęcia patronatu nad aplikacją, moderator dodaje ją do działu i temat na subforum zamyka postem z informacją Projekt dodano lub podobną.
 4. Jeśli projekt nie spełnia warunków, istnieją przeciwwskazania lub zastrzeżenia ze strony moderatora, ten odrzuca wniosek, a temat na subforum zamyka postem z informacją Projekt odrzucono z powodu.. lub podobną.
 5. Jeśli projekt zostanie odrzucony, twórca lub współtwórca ma prawo do ponownego zgłoszenia go dopiero po upływie 30 dni.
 6. Podstawą do przyjęcia wniosku jest powszechna akceptacja członków społeczności, wyrażona brakiem wyraźnego sprzeciwu podczas tygodnia dyskusji na subforum.
 7. Bezpośrednia decyzja o przyjęciu leży w gestii subiektywnej decyzji moderatora Inicjatywy - ankieta ma na celu przedstawienie opinii szerszego grona użytkowników bez konieczności pisania postów; jej wynik nie jest wiążący.

Usuwanie projektu

Aby projekt został usunięty spod patronatu Inicjatywy, następujące kroki muszą zostać podjęte:

 1. Dowolna osoba zgłasza propozycję usunięcia na subforum; propozycja musi zawierać opis przyczyny wniosku i Czy usunąć projekt? Tak|Nie. W przypadkach wyraźnie wskazujących na konieczność usunięcia projektu spod patronatu, ankieta nie jest konieczna.
 2. Przez tydzień w temacie można się wypowiadać nad sensem, celem usunięcia projektu, wymieniać argumenty "za" i "przeciw".
 3. Jeśli projekt spełnił warunki i nie ma wyraźnych zastrzeżeń, co utrzymania patronatu nad aplikacją, moderator temat na subforum zamyka postem z informacją Projekt utrzymano lub podobną.
 4. Jeśli projekt nie spełnia warunków, istnieją przeciwwskazania, argumenty za usunięciem lub zastrzeżenia ze strony moderatora, ten przyjmuje wniosek, usuwa projekt z działu, a temat na subforum zamyka postem z informacją Projekt usunięto z powodu.. lub podobną.
 5. Jeśli projekt zostanie usunięty, twórca lub współtwórca ma prawo do ponownego zgłoszenia go dopiero po upływie 30 dni.
 6. Podstawą do przyjęcia wniosku o usunięcie może być powszechna akceptacja wniosku przez członków społeczności, wyrażona brakiem wyraźnego sprzeciwu podczas tygodnia dyskusji na subforum lub osobista opinia twórcy lub współtwórcy.
 7. Bezpośrednia decyzja o przyjęciu leży w gestii subiektywnej decyzji moderatora Inicjatywy - ankieta ma na celu przedstawienie opinii szerszego grona użytkowników bez konieczności pisania postów; jej wynik nie jest wiążący.

W wyjątkowych sytuacjach moderator Inicjatywy może zdecydować o innym trybie usunięcia. Jeśli wniosek o usunięcie zgłaszał twórca lub współtwórca, patronat może zostać usunięty nawet w trybie natychmiastowym.

Usunięcie projektu spod patronatu oznacza całkowity zakaz korzystania z przywilejów z nim związanych, a w szczególności posługiwania się logo oraz podpisem Inicjatywy i usunięcie z listy Projekty Inicjatywy Yosemite. Ograniczenie dotyczy wszystkich wersji oprogramowania oraz materiałów powiązanych (pliki pomocy, dokumentacja, itp.), rozpowszechnianych po usunięciu patronatu. Wersje powstałe podczas trwania patronatu zachowują prawo do istniejącego oznaczenia.

Oznaczenia

Oznaczenia Inicjatywy

Projekt, objęty patronatem Inicjatywy, zostaje dodany do listy Projekty Inicjatywy Yosemite. Dodatkowo może we wszelkich materiałach z nim związanych posługiwać się logo Inicjatywy Yosemite oraz podpisem o treści:

yosemitelogo_200x100.jpg
Projekt Inicjatywy Yosemite

Oznaczenia społeczności

Jeśli projekt jest objęty patronatem Inicjatywy a przynajmniej jeden z twórców jest zarejestrowanym członkiem serwisu 4programmers.net przez okres dłuższy niż 365 dni, projekt może starać się o dodatkowe uprawnienie - do posługiwania się na takich samych warunkach logo serwisu 4programmers.net oraz podpisem o treści:

![Logo - 4P.jpg](//static.4programmers.net/uploads/attachment/4ccd36d88c967-image(200x200).jpg)

Projekt społeczności 4programmers.net
</span>

Zasady starania się o to uprawnienie są analogiczne, jak staranie się o sam patronat. Uzyskanie tego uprawnienia pozwala na posługiwanie się samym logo serwisu lub oboma logo jednocześnie - zależnie od decyzji twórcy programu.

Usunięcie tego uprawnienia jest analogiczne, jak usuwanie projektu spod patronatu, jednak usunięcie prawa do posługiwania się przy projekcie logo serwisu nie oznacza utraty prawa do posługiwania się logo i podpisem Inicjatywy.

Moderatorzy

Głównym moderatorem Inicjatywy jest Szczawik.

Wszelkie pytania, komentarze i propozycje, związane z działaniem Inicjatywy, należy umieszczać w wyznaczonym subforum. Dane kontaktowe moderatorów z profilu użytkownika powinny być wykorzystywane tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Uwagi końcowe

 1. W przypadku zmiany logo Inicjatywy Yosemite lub logo całego serwisu, projektowi przysługuje prawo do posługiwania się wersją z czasów przyznania patronatu lub nowszą, zgodnie z decyzją twórców.
 2. Jedynie moderatorom przysługuje prawo do modyfikacji niniejszego artykułu. Wszystkie nieautoryzowane zmiany będą przywracane.

6 komentarzy

Marooned, zobacz na forum, Szczawik napisał, że to tylko na szybko, żeby było :)

hmmm...... a co przedstawia to logo? czy po prostu "cokolwiek"?
Dla mnie to jak Wielkie T wydziału teologii :D

@Patyk - poprawione, dzięki.

Jedna literówka: "a tym bardzie ustanowień prawa.", pkt 3 listy "Wymagania dotyczące projektów". Zabroniłeś modyfikować, więc nie ruszam... :P

Inicjatywa super, teraz tyko przydały by się dobre pomysły :).

Artykuł można zablokować, jeśli chcesz, aby był do edycji tylko przez moderatorów i wyżej, ale wtedy Ty, Szczawik nie będziesz mógł go edytować póki nie dostaniesz moderatora ;-)