WinMain

no_solution_found

WinMain

WinMain funkcja główna każdej okienkowej aplikacji. Jej składnie jest następująca:

int WINAPI WinMain(

  HINSTANCE hInstance,	// uchwyt do aktualnego okna instance
 hPrevInstance hPrevInstance,	// handle to previous instance
  LPSTR lpCmdLine,	// pointer to command line
  int nCmdShow 	// show state of window
);

Ta funkcja przyjmuje następujące 4 argumenty:

hInstance – typu HINSTANCE – jest to uchwyt do naszego okna

hPrevInstance – typu hPrevInstance – to również jest uchwyt ale do poprzedniej instalacji; jest nieużywany więc można o nim praktycznie zapomnieć

lpCmdLine – typu LPSTR – jest to łańcuch znaków. Gdy chcemy uruchomić nasz program z argumentami to właśnie poprzez ten łańcuch możemy się do nich „dobrać”. Przykładem czegoś takiego jest np. ping –a –s XXX.XXX.XXX.XXX , gdzie X to adres IP komputera.

NCmdShow – typu int (liczba całkowita) – od niej zależeć będzie czy okno ma zostać np. zminimalizowane czy maksymalizowane mówiąc w skrócie sposób wyświetlania okna.


Przykładem zastosowanie tej funkcji zamieszczam poniżej (wygenerowane przez Dev-C++):
int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
          HINSTANCE hPrevInstance,
          LPSTR lpszArgument,
          int nFunsterStil)

{
  HWND hwnd;        /* This is the handle for our window */
  MSG messages;      /* Here messages to the application are saved */
  WNDCLASSEX wincl;    /* Data structure for the windowclass */
//...
/* Run the message loop. It will run until GetMessage() returns 0 */
  while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
  {
    /* Translate virtual-key messages into character messages */
    TranslateMessage(&messages);
    /* Send message to WindowProcedure */
    DispatchMessage(&messages);
  }

  /* The program return-value is 0 - The value that PostQuitMessage() gave */
  return messages.wParam;
}

1 komentarz

int WINAPI WinMain(

  HINSTANCE hInstance,	// uchwyt do aktualnego okna instance
 hPrevInstance hPrevInstance,	// handle to previous instance
  LPSTR lpCmdLine,	// pointer to command line
  int nCmdShow 	// show state of window
);

powinno być

int WINAPI WinMain(

  HINSTANCE hInstance,	// handle to current instance
  HINSTANCE hPrevInstance,	// handle to previous instance
  LPSTR lpCmdLine,	// pointer to command line
  int nCmdShow 	// show state of window
);

// hInstance – typu HINSTANCE – jest to uchwyt do naszego okna

to jest uchwyt identyfikujący instancję aplikacji

// hPrevInstance – typu hPrevInstance – to również jest uchwyt ale do poprzedniej instalacji;
// jest nieużywany więc można o nim praktycznie zapomnieć

chyba do poprzedniej instancji, i nie typu hPrevInstance tylko typu HINSTANCE

// lpCmdLine – typu LPSTR – jest to łańcuch znaków.

to jest wskaźnik na łańcuch znaków (LP = Long Pointer)