DLLVERSIONINFO2

ŁF
// C
typedef struct _DLLVERSIONINFO2 {
    DLLVERSIONINFO info1;
    DWORD dwFlags;
    ULONGLONG ullVersion;
} DLLVERSIONINFO2;
// Delphi
  type TDllVersionInfo2 = record
    info1: TDllVersionInfo;
    dwFlags: DWORD;
    wMajorVersion,
    wMinorVersion,
    wBuildNumber,
    wQualityFixedEnviron: WORD;
  end;

Struktura używana w funkcji DllGetVersion.

Pola:
info1
Pole zawierające strukturę DLLVERSIONINFO, potrzebne do zachowania wstecznej kompatybilności.

dwFlags
Zarezerwowane.

wMajorVersion
Główna wersja biblioteka.

wMinorVersion
Podwersja biblioteki.

wBuildNumber
Numer kompilacji.

wQualityFixedEnviron
Wersja QFE.

Zobacz też:

0 komentarzy