DLLVERSIONINFO2

ŁF
// C
typedef struct _DLLVERSIONINFO2 {
  DLLVERSIONINFO info1;
  DWORD dwFlags;
  ULONGLONG ullVersion;
} DLLVERSIONINFO2;
// Delphi
 type TDllVersionInfo2 = record
  info1: TDllVersionInfo;
  dwFlags: DWORD;
  wMajorVersion,
  wMinorVersion,
  wBuildNumber,
  wQualityFixedEnviron: WORD;
 end;

Struktura używana w funkcji DllGetVersion.

Pola:
info1
Pole zawierające strukturę DLLVERSIONINFO, potrzebne do zachowania wstecznej kompatybilności.

dwFlags
Zarezerwowane.

wMajorVersion
Główna wersja biblioteka.

wMinorVersion
Podwersja biblioteki.

wBuildNumber
Numer kompilacji.

wQualityFixedEnviron
Wersja QFE.

Zobacz też:

0 komentarzy