DLLVERSIONINFO

ŁF
// C
typedef struct _DllVersionInfo {
  DWORD cbSize;
  DWORD dwMajorVersion;
  DWORD dwMinorVersion;
  DWORD dwBuildNumber;
  DWORD dwPlatformID;
} DLLVERSIONINFO;
// Delphi
 type TDllVersionInfo = record
  cbSize:     DWORD;
  dwMajorVersion: DWORD;
  dwMinorVersion: DWORD;
  dwBuildNumber: DWORD;
  dwPlatformID:  DWORD;
 end;

Struktura używana w funkcji DllGetVersion.

Pola:
cbSize
Rozmiar całej struktury w bajtach

dwMajorVersion
Wersja biblioteki.

dwMinorVersion
Podwersja biblioteki.

dwBuildNumber
Numer kompilacji.

dwPlatformID
Typ systemu, może przyjmować dwie wartości:
DLLVER_PLATFORM_WINDOWS - dll dla wszystkich wersji Windows.
DLLVER_PLATFORM_NT - dll dla Windows NT.

Zobacz też:

0 komentarzy