Potoki

ŁF

Potoki

Potok (pipe) jest obszarem pamięci dzielonej, która może być użyta przez procesy do komunikacji. Potoki są zawsze jednokierunkowe - Jeden z procesów zapisuje informacje, drugi je odczytuje. Jeśli zachodzi potrzeba komunikacji w dwie strony, używane są dwa potoki.

Istnieją dwa typy potoków:

  • nazwane - tworzy się je funkcją CreateNamedPipe, mogą zostać użyte do komunikacji sieciowej (MSDN)
  • nienazwane - do ich tworzenia służy funkcja CreatePipe, mogą zostać użyte tylko do komunikacji lokalnej w obrębie jednego procesu lub dwóch procesów potomnych (MSDN)
    Operacje zapisu i odczytu do potoków są blokujące.

Więcej informacji

Artykuł został umieszczony na liście [[Zalazki artykulow|Zalążków artykułów]]. Jeżeli możesz rozbuduj go!

0 komentarzy