IsWindowVisible

greenmag
// C
BOOL IsWindowVisible(      
  HWND hWnd
);
// Delphi
function IsWindowVisible(hWnd : HWND): boolean; stdcall;

Funkcja IsWindowVisible sprawdza, czy podany uchwyt jest uchwytem widocznego okna.

Parametry:
hWnd
Uchwyt okna do sprawdzenia.

Zwracana wartość
Jeśli parametr hWnd zawierał uchwyt widocznego okna, zwracana jest niezerowa wartość (true), w przeciwnym wypadku zwrócone zostaje zero (false).

Zobacz też:

1 komentarz

proszę funkcje winapi dodawać nie tylko do działu delphi! na końcu artykułu musi się znaleźć znacznik {{Cat:WinAPI}}