GetDesktopWindow

szymcio
// C
HWND GetDesktopWindow(VOID);
// Delphi
procedure GetDesktopWindow: HWND; stdcall;

Funkcja GetDesktopWindow zwraca uchwyt okna pulpitu. Okno pulpitu zakrywa cały ekran i jest to obszar, na którym są rysowane wszystkie inne okna.

Zwracana wartość

Funkcja zwraca uchwyt typu HWND.

Zobacz też:

0 komentarzy