Win16

Adam Boduch

Win16 to 16-bitowa wersja API (ang. Application Programming Interface) dostępna dla 16-bitowych systemów klasy Windows. Wówczas biblioteka Win16 nazywana była po prostu - Windows API, później, wraz z wejściem na rynek 32-bitowych systemów operacyjnych, została przemianowana na Win16.

Funkcje Win16 były umiejscowione w strategicznych plikach systemu: kernel.exe, user.exe, gdi.exe. Obecnie te aplikacje posiadają rozszerzenie .dll.

Zobacz też:

0 komentarzy