UI

ŁF

UI

UI (User Interface - Interfejs Użytkownika) - zbiór funkcji WinAPI umożliwiających komunikację z użytkownikiem.

0 komentarzy