Instrukcje warunkowe

heidi

Instrukcje warunkowe (struktury kontrolne) służą do sprawdzania określonego warunku i jeżeli taki warunek jest spełniony lub nie wykonywane są odpowiednie czynności. Warunki takie mogą przyjąć wartość albo prawdy(ang. True) jeżeli warunek został spełniony albo fałszu(ang. False) jeżeli warunek nie został spełniony .
W Perlu pojecie fałszu rozumiane jest przez :
*pusty ciąg znaków - ""
*liczbę zero oraz ciąg "0"
*pustą listę - ()
*wartość niedefiniowalna
Natomiast wszystko oprócz wymienionych wyżej wartości jest prawda.
Istnieją pewne pułapki na, na które należy zwrócić uwagę :
*ciąg zawierający znaki "puste" ,np spacje jest prawdziwy
*ciąg różny od "0" , nawet jeśli numerycznie jest równy zero (np. "0.0")

W Perl wyróżniamy instrukcje warunkowe takie jak :
*if ? jeśli
*unless? jeśli nie

Unless

  • 2007-08-10 21:17
  • 1 komentarz
  • 1310 odsłon

If

  • 2006-02-27 21:56
  • 1 komentarz
  • 852 odsłony

0 komentarzy