Poznaj sense script 1.3

jakubkrol

Poznaj sense script 1.3.0!

1 Poznaj sense script 1.3.0!
2 C-podobne operacje matematyczne
     2.1 Przykłady:
          2.1.1 math
          2.1.2 set
          2.1.3 Module.uCalcul
               2.1.3.1 Więcej o module uCalcul
3 Operacje logiczne (logic)
     3.2 Czego więcej potrzebujemy?
4 Zdobądź to!
5 Changelog - opis zmian

Cóż... jeżeli rzucimy okiem na sense script w wersji 1.3.0 i wersje niższe (np. 1.2.0) to możemy zobaczyć, że sense script 1.3 jest o wiele, wiele, wiele lepszy, szybszy i łatwiejszy w użytku. W tym artykule pokażę Ci główne zmiany pomiędzy ss1.2 i ss1.3

C-podobne operacje matematyczne

Co była najgorszą rzeczą w sense scripcie? Set, math i Modul.uCalcul... nigdy ich nie lubiliśmy - musieliśmy je ciągle używać... Marnowanie czasu! W 1.3.0 możesz używać C-podobną składnię, tam gdzie używasz set, math, czy Module.uCalcul bez pisania tego!

Przykłady:

math

Chcemy, aby a wynosiło b * 2
Musieliśmy pisać:
math(a, '*[b] * 2');
Teraz możemy zapisać to samo w ten sposób:
a = *[b] * 2;

Proste i łatwiejsze, nie sądzisz?
Oczywiście wciąż możemy używać starych funkcji :)

set

Chcemy, aby a wynosiło 3
Musieliśmy pisać:
set(a, 3);
Teraz możemy zapisać to samo w ten sposób:
a=3;
O wiele, wiele, wiele lepiej!
Ale... nic nie jest idealne :P W obecnej wersji to działa jedynie dla liczb (integer), login (1/0), ale nie dla tekstu (string). To nadejdzie w następnych wersjach.

Module.uCalcul

Chcemy do zmiennej y pobrać aktualny rok.
Musieliśmy pisać:
Module.uCalcul(y, 'Year(_NOW)');
Teraz możemy zapisać to samo w ten sposób:
y=Year(_NOW);
Łatwe, prawda?

Więcej o module uCalcul

Więcej o operacjach, zmiennych i stałych w module uCalcul możesz przeczytać w wiki sense scriptu: http://ss-wiki.isgreat.org/

UWAGA! Każda nie poprawna operacja matematyczna nie jest brana jako nie poprawna, ale jako komentarz!

Operacje logiczne (logic)

Teraz operacje logiczne (logic) są proste do nauki i używania
Spójrz na ten przykład
boo = [a_b] OR ([b_b] AND *[c_b]);
boo będzie 1 jeżeli a_b będzie 1 , lub jeżeli b_b i c_b będzie 1.

Czego więcej potrzebujemy?

Niektóre funkcje zwracają 'True'/'False', ale niektóre operacje logiczne wymagają 1/0. To właśnie dlatego w sense script 1.3.0 mamy dwie bardzo użyteczne funkcje: Conv.LogicToBool(logiczny_integer; bool); i Conv.BoolToLogic(bool; logiczny_integer); Od wersji 1.3.0 te funkcje są bardzo ważne.

Zdobądź to!

Możesz pobrać najnowszą wersję Jądra sense script pod adresem http://code.google.com/p/sense-script/ lub ss.6669.pl (alias) w dwóch formach, jak zwykle: instalatora exe oraz archiwum 7-zip.
Adres działu download to: http://code.google.com/p/sense-script/downloads/list

Changelog - opis zmian

W sense script jest kilka nowych funkcji, jak obsługa schowka systemowego (!). Nie myślę, żeby było to na tyle ważne, że muszę to tłumaczyć

Jest też wiele małych zmian i ważnych poprawek błędów i bugów. Changelog, czyli lista zmian na wiki (ss-wiki.isgreat.org) jest warta przeczytania.

Wiki, jak i changelog jest pisany w j. Angielskim.

0 komentarzy