Rss

Adam Boduch

RSS (Really Simple Syndication) to format prezentacji nagłówków wiadomości oparty na XML. RSS przypomina funkcjonalnością biuletyn, ale abstrakty informacji są gotowe do pobrania przez program użytkownika natychmiast po opublikowaniu.

 <h3 align="left">Czytniki RSS</h3>
 <ul>
  <li><a target="_blank" href="http://www.sharpreader.net/">SharpReader (Windows)</a></li>
  <li><a target="_blank" href="http://www.disobey.com/amphetadesk">AmphetaDesk (Windows, Linux, MacOS/MacOS X)</a></li>
  <li><a target="_blank" href="http://www.nongnu.org/straw">Straw (Linux/Gnome)</a></li>
  <li><a target="_blank" href="http://bradsoft.com/feeddemon">FeedDemon (Windows)</a></li>
  <li><a target="_blank" href="http://www.proggle.com/novobot">Novobot (Windows)</a></li>
  <li><a target="_blank" href="http://www.radio.userland.com/">Radio UserLand (Windows, MacOS/MacOS X)</a></li>
  <li><a target="_blank" href="http://www.newswatcher.com/">NewsWatcher (Windows)</a></li>
  <li><a target="_blank" href="http://www.rssreader.com/">RssReader (Windows)</a></li>
  <li><a target="_blank" href="http://www.klipfolio.com/index.php?action=downloads,download">KlipFolio (Windows)</a></li>
 </ul>

Lista kanałów RSS 4programmers.net

4programmers.net - Forum rss.gif

4programmers.net - Tekstyrss.gif

Wskazówki: URL do RSS mogą by wywoływane z dodatkowymi parametrami. Np. rss.php?rss=topic&len=500. Parametr len określa długość zwracanych danych przez skrypt rss.php. Domyślnie jest to 255 znaków.

W przypadku pobierania nagłówków tematów na forum, można zastosować parametr f który określa ID forum, z którego nagłówki mają być pobierane (domyślnie są to wszystkie fora) - np.: rss.php?rss=topic&f=11.

Można także okreslić parametr time który przyjmuje jedną z wartości:

 • hour
 • day
 • week
 • month
  Określa on jak stare nagłówki mają być pobierane. Jeśli nie zostanie on podany, to pobierane są nagłówki niezależnie od daty.

0 komentarzy