wxPython

spartanPAGE

wxPython to pakiet umożliwiający tworzenie interfejsów graficznych zaimplementowany jako nakładka na bibliotekę wxWidgets.

wxPython jest modułem międzyplatformowym, czyli program napisany z jego użyciem powinien działać na różnych platformach bez modyfikacji. Aktualnie wspieranymi platformami są Microsoft Windows (wersja 32-bitowa), większość systemów uniksowych i linuksowych oraz Mac OS X.

Przykładowy kod (wxPython 2.6.x):

#!/usr/bin/env python
 
import wx
 
class MyFrame(wx.Frame):
    def __init__(self):
        wx.Frame.__init__(self, None, title="wxPython application")
        button_id = wx.NewId()
        wx.Button(self, button_id, "Click here")
        wx.EVT_BUTTON(self, button_id, self.OnButton)
 
    def OnButton(self, e):
        wx.MessageBox("Hello world!", "Dialog title")
 
if __name__ == '__main__':
    app = wx.PySimpleApp()
    frame = MyFrame()
    frame.Show()
    app.MainLoop()

Zobacz też:
Tkinter
pyKDE
pyGTK
pyQt

0 komentarzy