pyKDE

spartanPAGE

PyKDE – zestaw modułów języka Python służących tworzeniu aplikacji dla środowiska graficznego KDE.

Moduły PyKDE stanowią implementację bibliotek z pakietu kdelibs i są to: dcop, kdecore, kdesu, kdefx, kdeui, kio, kfile, kparts, khtml, kspell, kdeprint i kmdi (z opcjonalnym kjs). PyKDE dostarcza niemal wszystkich klas i metod jakie występują w tych bibliotekach co stanowi ponad 600 klas i 10 000 metod.

PyKDE jest dostępne dla systemów operacyjnych UNIX i GNU/Linux.

Przykład:

from PyKDE4.solid import Solid
...
# convert enum values to strings for display
  usageType2Str = { Solid.StorageVolume.Other : "Other",\
           Solid.StorageVolume.Unused : "Unused",\
           Solid.StorageVolume.FileSystem : "File System",
           Solid.StorageVolume.PartitionTable : "Partition Tbl",\
           Solid.StorageVolume.Raid : "Raid",\
           Solid.StorageVolume.Encrypted : "Encrypted"
          }
 
  # retrieve a list of Solid.Device for this machine
  deviceList = Solid.Device.allDevices ()
 
  # filter the list of all devices and display matching results
  # note that we never create a Solid.StorageVolume object,
  # but receive one from the 'asDeviceInterface" call
  for device in deviceList:
    if device.isDeviceInterface (Solid.DeviceInterface.StorageVolume):
    volume = device.asDeviceInterface (Solid.DeviceInterface.StorageVolume)
    QTreeWidgetItem (display, [device.product (),
                  volume.fsType (),
                  volume.label (),
                  str (volume.isIgnored ()),
                  "%i MB" % (volume.size ()/1024/1024),
                  usageType2Str [volume.usage ()]])

0 komentarzy