PIL

Dryobates
Artykuł został umieszczony na liście [[Zalazki artykulow|Zalążków artykułów]]. Jeżeli możesz rozbuduj go!
PIL (Python Image Library) to moduł ułatwiający operowanie na plikach bitmapowych w pythonie. Moduł nie znajduje się w bibliotece standardowej. Należy ją ściągnąć ze strony PythonWare. Biblioteka jest darmowa o otwartych źródłach.

Tworzenie miniaturek

Aby zaimportować PIL wywołujemy: ```python import Image ```

Otworzenie pliku sprowadza się do prostego:

obraz = Image.open('nazwa_pliku.jpg')

Oczywiście plik nie musi być formatu jpg. Lista obsługiwanych formatów jest bardzo długa.

Następnie ustalamy rozmiar docelowy obrazka i zmniejszamy go:

rozmiar = 100, 100
obraz.thumbnail(rozmiar)

Rozmiar to prostokąt w którym musi zmieścić się obrazek. Metoda thumbnail zachowa proporcje obrazka.

Na koniec zapisujemy.

obraz.save('plik_wynikowy.jpg', 'JPEG')

Znów nie musimy zapisywać do jpg. Mamy wybór.

import Image

obraz = Image.open('nazwa_pliku.jpg')
rozmiar = 100, 100
obraz.thumbnail(rozmiar)
obraz.save('plik_wynikowy.jpg', 'JPEG')

2 komentarzy

Parę prostych sztuczek można zobaczyć na stronie Riklaunima - http://python.rk.edu.pl/w/p/python-imaging-library/

Zacząłem pisać przykład wykorzystania w steganografii, ale za dużo teorii chyba tam jest (chociaż kod dosyć prosty).

Stąd też pytanie: może jakieś inne zastosowania? Aby ukazać możliwości modułu. Nie chcę kolejnych zmiany jasności czy kontrastu, bo to są pojedyncze instrukcje jak thumbnail.

Pomysły?