Koniunkcja w Pythonie

Programmer98

Zacznijmy od tego, co to jest koniunkcja.
Koniunkcja – zdanie złożone mające postać p i q , gdzie p, q są zdaniami
Przykład: Warszawa jest stolica Polski i jest największym miastem w kraju.
Aby koniunkcja była prawdziwa to zdania p i q muszą być prawdziwe.
p:Warszawa jest stolica Polski --> prawda -->w(p)=1
q:Warszawa jest największym miastem w kraju --> prawda --> w(q)=1
Skoro zdanie p i q są prawdziwe to w(p i q)=1

p q p i q
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 0

W Pythonie możemy wykorzystać do tworzenie przedziałów w instrukcjach warunkowych z użyciem and.

x = 25
if(x>10 and x<20):
    print(str(x) + " nalezy do przedzialu od 10 do 20")
else:
    print(str(x) + " nie nalezy do przedzialu od 10 do 20")

p:x>10 --> 25>10 --> w(p)=1
q:x<20 --> 25<20 --> w(q)=0
w(p i q) = 0
Wynik:

25 nie nalezy do przedzialu od 10 do 20

0 komentarzy