IronPython

jaboja

IronPython jest .NET-ową implementacją języka Python. W przeciwieństwie do CPythona, który jest interpreterem, IronPython jest kompilatorem. Co za tym idzie, skompilowane programy działają szybciej niż uruchamiane z użyciem interpretera.

Dodatkowo użycie platformy .NET pociąga za sobą związane z nią zalety, jak kompilacja do kodu pośredniego CIL, który jest kompilowany na kod procesora dopiero w momencie pierwszego uruchomienia programu (u użytkownika). Skutkiem tego szybkość działania raz skompilowanego programu może się zwiększyć, gdy użytkownik uruchomi go na systemie wyposażonym w lepszy procesor lub nowszą wersję .NET Framework.

Jeśli chodzi o obsługiwane biblioteki, to IronPython z jednej strony pozwala w pełni wykorzystywać biblioteki środowiska .NET, a z drugiej jest w stanie skorzystać również z biblioteki standardowej CPythona. Może to być użyteczne, pamiętać należy jednak, że w ten sposób dochodzi do swoistego dublowania się niektórych typów danych, bo odpowiadające sobie typy z bibliotek .NET i biblioteki standardowej Pythona (ba! nawet te wynikające z samej składni) nie są sobie tożsame.

Oficjalna strona IronPythona: http://www.codeplex.com/Wiki/View.aspx?ProjectName=IronPython

0 komentarzy