CPython

spartanPAGE

CPython - określenie standardowej implementacji języka programowania Python, napisanej w języku programowania C.
To określenie jest stosowane w przypadku konieczności odróżnienia najczęściej używanej implementacji języka dla odróżnienia od implementacji w Javie, nazwanej Jython, implementacji na platformę Common Language Runtime, nazwanej IronPython i innych.

Projekt CPythona jest OS i można go znaleźć pod tym linkiem: https://github.com/python/cpython

0 komentarzy