superdurszlak

  1. Junior Software Developer
  2. Kraków
Zrzęda, pechowiec, samozwańczy programista, jedenasta plaga, która spadła na IT zamiast na Egipt.
  • Postów: 593
  • Komentarzy: 899
  • Głosów oddanych: 569
  • Głosów otrzymanych: 441