Guaz

  1. Developer @ Haael.co.uk
  2. Częstochowa
Szerokopojęte programowanie w Pythonie (głównie implementacje bibliotek), optymalizacja kodu i jego logiki.
  • Postów: 221
  • Komentarzy: 278
  • Głosów oddanych: 77
  • Głosów otrzymanych: 113