BlackBad

565 punktów #298 / 5715
5 pkt za Ocena postu
2019-04-12 18:50

Ciągle nie kumasz zasady ... tutaj dalej liczysz wszystkie typy pracowników a nie ty...

5 pkt za Ocena postu
2019-04-12 18:50

Wykonaj ten kod i sprawdź czy działa: SELECT PRACOWNIK_TYPE, CASE WHEN IS_IT_FLG=1 T...

5 pkt za Ocena postu
2019-04-12 18:50

Trochę się idzie tu u Ciebie pogubić. Pierwszy CASE jest bez sensu w ogóle: CASE WHE...

5 pkt za Ocena postu
2019-04-12 18:50

Po pierwsze i najważniejsze nie grupujesz to jak możesz dostać 3 rekordy a nie tyle...

15 pkt za Akceptacja postu
2019-04-10 13:57

Tak coś na szybko, chyba pasuje: TRANSFORM First(Table1.Photo) AS FirstOfPhoto SELEC...

5 pkt za Ocena postu
2019-04-10 13:57

Tak coś na szybko, chyba pasuje: TRANSFORM First(Table1.Photo) AS FirstOfPhoto SELEC...

15 pkt za Akceptacja postu
2019-04-09 15:49

Np tak: use DataBase ;WITH TMP as ( select P.Nazwisko,P.Imie,P.Pesel,L.Idspecjalizac...

5 pkt za Ocena postu
2019-04-09 12:25

O ile dobrze rozumiem Twoją strukturę danych: SELECT id_pracownik, imie, nazwisko, w...

5 pkt za Ocena postu
2019-04-09 08:51

Np tak: use DataBase ;WITH TMP as ( select P.Nazwisko,P.Imie,P.Pesel,L.Idspecjalizac...

5 pkt za Ocena postu
2019-04-08 14:01

Nie wiem czy można to nazwać uproszczeniem, na pewno jest czytelniejsze, a także imh...