scibi92

  1. Warszawa
  • Postów: 2634
  • Komentarzy: 2799
  • Głosów oddanych: 2587
  • Głosów otrzymanych: 1225