OldShaterhan

4 punktów #7116 / 7205
2 pkt za Edycja strony
2018-06-14 11:36

Klasa a obiekt Aby zrozumieć różnicę pomiędzy klasą a obiektem, możemy spojrzeć na t...

1 pkt za Edycja strony
2018-06-14 11:17

Język C# daje nam możliwość zamiany zmiennej typu prostego na obiekt i vice versa. O...

1 pkt za Edycja strony
2018-06-14 11:15

CLR (Common Language Runtime) - Wspólne Środowisko Uruchomieniowe Jak sama nazwa wsk...