feerial

10 punktów #3236 / 4988
2003-09-11 23:31

Co zrobić, żeby standardowy BitBtn typu mrOK po kliknięciu sprawdzał warunek i nie zamykał okna