feerial

10 punktów #3463 / 5349
2003-09-11 23:31

Co zrobić, żeby standardowy BitBtn typu mrOK po kliknięciu sprawdzał warunek i nie zamykał okna