feerial

10 punktów #3319 / 5112
2003-09-11 23:31

Co zrobić, żeby standardowy BitBtn typu mrOK po kliknięciu sprawdzał warunek i nie zamykał okna