To ogłoszenie wygasło w dniu 2015-12-20 15:33.

Zlecenie na zadanie PHP

  • Umowa o dzieło Umowa

Język programowania
Baza danych

Opis oferty

Witam, 

proszę o wycenę poniżej opisanego zadania.

Wymagania

1) Stwórz stronę PHP, która wyświetli listę imion, nazwisk klientów wraz z liczbą wypożyczeń filmów dokonanych przez klientów. Lista powinna być posortowana malejąco według liczby wypożyczeń filmów. Stwórz strony PHP służące do wprowadzania nowych rekordów do tabeli „aktorzy" oraz „obsada". Strona powinna zawierać formularz umożliwiający wprowadzenie wartości pól rekordu. Zadbaj o to, aby strona nie mogła posłużyć do wykonania ataku SQL Injection.

2) Opracowanie komponentu z wykorzystaniem AJAX

Realizacja komponentu ma być wykonana w oparciu o dostarczona baze danych

Komponent powinien mieć następującą funkcjonalność:

Umożliwianie dodawanie elementów z jednej listy do drugiej – przykładowo definiowanie listy aktorow występujących w filmy na podstawie listy aktorów zdefiniowanych w bazie
Interfejs ma wyświetlać dwie listy obiekty przypisane, obiekty dostępne
Na liście obiektów dostępnych nie mają być wyświetlane obiekty już przypisane
Kliknięcie na element z listy obiektów dostępnych ma dokonać przypisania i przeładowania zawartości list, analogicznie kliknięcie na element z listy obiektów przypisanych ma usunąć przypisanie i przeładować zawartość list
Dla obiektów dostępnych ma być dostępne pole filtracji ograniczające wybór do obiektów zawierających w wartości obiektu (np. imię i nazwisko) określony łańcuch tekstowy
Obsługa bazy danych za pomocą PDO

3) Przygotuj projekt aplikacji wg założeń funkcjonalnych z zadania nr 2.

Aplikacja może zostać zrealizowana z wykorzystaniem framework'a lub bez. W celu otrzymania dobrej oceny należy w znacznym stopniu rozbudować funkcjonalność aplikacji w stosunku do struktury przygotowanej w ramach zadania oraz zadbać o szatę graficzną aplikacji.

W folderze Projekt ma się znajdować skrypt Projekt.sql zawierający polecanie SQL umożliwiające utworzenie bazy danych wymaganej do sprawdzenia działania zadania. Należy przewidzieć konieczność usunięcia już istniejącej bazy danych (DROP TABLE ... IF EXISTS;).

Metodologia pracy