To ogłoszenie wygasło w dniu 2014-04-18 09:46.
Krajowa Rada Radców Prawnych

Informatyk

Krajowa Rada Radców Prawnych
Język programowania
Baza danych
Inne

Opis oferty

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłasza konkurs na stanowisko Informatyka. Wymagania:
• Biegła znajomość i doświadczenie w pracy w PHP z uwzględnieniem programowania obiektowego,
• Doświadczenie z frameworkami MVC (Zend Framework, mile widziane Symfony)
• Dobra znajomość baz danych (MySQL , PostgreSQL),
• Dobra znajomość technologii HTML, CSS, JavaScript, AJAX, Web Services, SOA
• Obsługa narzędzi do wersjonowania kodu: SVN, Git
• Doświadczenie w tworzeniu serwisów internetowych

Dodatkowym atutem będzie:
• Znajomość Apache, Debian
• Znajomości innych języków programowania (.NET, C, C++)
• Umiejętność analitycznego myślenia
• Kreatywność
• Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Preferowani będą kandydaci posiadający wyższe wykształcenie informatyczne, oraz stosowne kwalifikacje poparte doświadczeniem zawodowym.

Zainteresowani mogą zgłaszać swoje oferty w terminie do dnia 17 kwietnia 2014 r., poprzez przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego w formie elektronicznej na adres [email protected]. Oferta powinna zawierać wskazanie stałego, zryczałtowanego, oczekiwanego miesięcznego wynagrodzenia, za które oferent gotów jest świadczyć z najwyższą starannością usługi wskazane powyżej oraz preferowany tryb pracy (forma współpracy, czas przeznaczony na obsługę stacjonarną).

Oferta obowiązkowo powinna zawierać dane identyfikacyjne i kontaktowe, jak również może zawierać krótki opis wskazujący na dotychczasowe doświadczenie zgłaszającego się (nie więcej niż strona formatu A4).

Komisja Konkursowa skontaktuje się z wybranymi oferentami najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2014 r. w celu omówienia szczegółów współpracy.

Krajowa Rada Radców Prawnych zastrzega sobie jednocześnie możliwość kontaktu z więcej niż jednym oferentem, celem podjęcia dalszych negocjacji, których efekt rzutował będzie na wybór osoby z którą zostanie zawarta umowa.

Metodologia pracy