Aplikacja bazodanowa C#

do 100 zł netto
Wymagane

Opis oferty


Aplikacja powinna zawierać wszystkie podstawowe funkcje bazodanowe tzn: dodawanie, edycję, usuwanie i wyszukiwanie rekordów oraz zapewniać obsługę błędów.