programista do obslugi aplikacji

Firma szkoleniowa szuka programisty do obsługi aplikacji
 • Umowa o pracę Umowa

Opis oferty

Firma szkoleniowa z Katowic szuka programisty do obsługi aplikacji, podaję specyfikacje/podstawowe dane: Symfony w wersji 4.1
Doctrine w wesji 2
Baza danych MySQL (wesja serwera: 5.7.28-0ubuntu0.16.04.2 - (Ubuntu)) Frontend w 90% w Twig
Biblioteki i narzedzia oraz informacje dodatkowe:
Webpack z encore Vue.js - użyty w części aplikacji jQuery moment.js bootstrap select 2
kilka innych użytkowych bibliotek js-owych tłumaczenia:
LexikTranslationBundle pagerfanta do paginacji whhtmltopdf do generowania PDF-ów tPay do płatności z wykorzystaniem ich SDK tpay-com/tpay-php swiftMailer do wysyłki mailowej Fosrouting do ścieżek w js vue-chartjs do wykresów.
Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt: [email protected]
Telefon: 880 705 810

Metodologia pracy

 • System kontroli wersji
 • System zarządzania projektem
 • Metodologia Agile
 • Komunikator firmowy
 • Code review
 • Continuous Integration
 • Testy jednostkowe
 • Testy integracyjne
 • Testerzy w zespole
 • System zarządzania wiedzą
 • Statyczna analiza kodu
 • Swoboda w wyborze oprogramowania

Pytania i odpowiedzi