To ogłoszenie wygasło w dniu 2014-12-05 17:02.

Python Web Developer

6 000 - 10 000 zł netto

  • Umowa o pracę Umowa

Opis oferty

  • Projektowanie i programowanie komponentów aplikacji obsługującej płatności elektroniczne i emisję pieniądza elektronicznego oraz systemów monitorowania zabezpieczeń środków finansowych klientów
  • Analiza wymagań klientów i rynku w zakresie rozwoju oprogramowania od strony technicznej
  • Udział w opracowywaniu dokumentacji technicznej aplikacji i strategii testowej

Wymagania

  • Ogólna znajomość szerokiego zakresu technologii: Python / Django, Javascript, NodeJs, relacyjne bazy danych (MySql, SQL Server), Java / Android, HTML / CSS, nierelacyjne bazy danych (Redis, DynamoDB) oraz doświadczenie w pracy w niektórych z ww. technologii i chęć intensywnego pogłębiania wiedzy na temat pozostałych
  • Rozumienie języka angielskiego (w zakresie pisanej dokumentacji aplikacji i procedur firmy)
  • Samodzielność i umiejętność zarządzania własnym czasem pracy
  • Doświadczenie w rozwoju aplikacji związanych z rynkiem finansowym będzie dodatkowym atutem, jednak nie jest bezwzględnie wymagane - kandydat posiadający wystarczające umiejętności techniczne zostanie wprowadzony do tej bardzo rozwojowej branży

Metodologia pracy