Programista Python/Django

Transition Technologies S.A.

Opis oferty

Miejsce pracy: Ostrów Wielkopolski NR REF.: Python//Ostrów  Wlkp.

Oferujemy:

- Elastyczne godziny pracy i formy zatrudnienia
- Rozwojową pracę z najnowszymi technologiami informatycznymi
- Bardzo przyjazną atmosferę pracy: brak open space'ów
- Pracę w ciekawych projektach
- Stabilność zatrudnienia w dynamicznie rozwijającym się oddziale firmy

Wymagania:

- Doświadczenie w tworzeniu aplikacji Webowych
- Znajomość języka Python
- Znajomość tematyki Relacyjnych Baz Danych

- Znajomość frameworka Django
- Znajomość technologii HTML, CSS oraz języka Javascript
- Chęć i umiejętność szybkiego uczenia się
- Twórczego podejście do problemów
- Komunikatywność i zaangażowanie
- Umiejętności pracy w zespole

Mile widziane:

- Znajomość biblioteki jQuery

- Dobra znajomość języka angielskiego
- Znajomość środowiska Linux
- Znajomość i umiejętność praktycznego wykorzystania wzorców projektowychOferujemy

  • multisport
  • elastyczny czas pracy

Informacje o rekrutacji


CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać mailem na adres: [email protected] ">[email protected] ">[email protected] z dopiskiem "Python/Ostrów Wielkopolski" w tytule.

Prosimy o dołączenie do CV następującego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Transition Technologies S.A., zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zm.)."

Odpowiedź na niniejszą ofertę jest rozumiana jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby rekrutacji o nr ref. C++/Ostrów Wlkp. oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Transition Technologies S.A. Kandydaci, którzy nie wyrażają zgody na zapisanie ich danych w bazie rekrutacyjnej Transition Technologies S.A. są proszeni o umieszczenie takiej informacji w swojej aplikacji.

Oferty kandydatów niespełniających ww wymagań oraz oferty kandydatów, którzy nie zostaną wybrani w wyniku rekrutacji do zatrudnienia, zostaną komisyjnie zniszczone, chyba, że kandydaci wyrażą pisemną zgodę na umieszczenie ofert w bazie danych Transition Technologies S.A. celem skorzystania w prowadzonych w przyszłości procesach rekrutacji. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą przez Transition Technologies S.A. z siedzibą przy ul. Pawiej 55 w Warszawie wyłącznie na potrzeby rekrutacji. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie oferty.