Wyszukiwanie w Serwisie

Ten artykuł opisuje możliwości wyszukiwania treści w ramach Serwisu.

***

Treści w Serwisie 4programmers.net (dalej w skrócie: "Serwis") użytkownik może wyszukiwać według następujących kryteriów:

 • po frazie;
 • po nazwie użytkownika autora treści;
 • po tagu przypisanym do treści (dotyczy tylko wątków na forum dyskusyjnym).

Wyszukiwanie po frazie

Użytkownik może wyszukać po frazie, korzystając z formularza wyszukiwania. Formularz ten jest dostępny w głównym menu Serwisu; zawiera jedno pole tekstowe z ikoną lupy, w którym należy wpisać frazę do wyszukiwania. Aby wyszukać wpisaną frazę, należy nacisnąć klawisz ENTER. Po naciśnięciu użytkownik zostanie przeniesiony do widoku wyników wyszukiwania.

Widok wyników wyszukiwania zawiera zakładki umożliwiające filtrowanie wyników wyszukiwania. Dostępne są następujące zakładki:

 • "Wszystkie" – umożliwiająca przeglądanie wszystkich wyników wyszukiwania;
 • "Wątki na forum" – umożliwiająca przeglądanie tylko tych wyników wyszukiwania, które odnoszą się do wątków oraz odpowiedzi na forum dyskusyjnym;
 • "Oferty pracy" – umożliwiająca przeglądanie tylko tych wyników wyszukiwania, które odnoszą się do ofert pracy;
 • "Użytkownicy" – umożliwiająca przeglądanie tylko tych wyników wyszukiwania, które odnoszą się do nazw użytkowników;
 • "Artykuły" – umożliwiająca przeglądanie tylko tych wyników wyszukiwania, które odnoszą się do artykułów w Kompendium;
 • "Mikroblogi" – umożliwiająca przeglądanie tylko tych wyników wyszukiwania, które odnoszą się do wpisów i komentarzy na mikroblogu.

W zależności od zakładki, do której przeszedł użytkownik, może on skorzystać z kilku opcji filtrowania w celu dalszego filtrowania wyników przedstawionych w tej zakładce:

 • filtrowanie po kategorii forum dyskusyjnego – dostępne w zakładkach "Wszystkie" oraz "Wątki na forum";
 • filtrowanie po trafności wyszukiwania – dostępne we wszystkich zakładkach;
 • filtrowanie po autorze treści – dostępne we wszystkich zakładkach.

Jeżeli wyszukiwanie lub filtrowanie nie zwróci żadnych wyników, użytkownik powinien zobaczyć w aktualnej zakładce następujący komunikat:

Nie znaleźliśmy stron, które spełniają Twoje kryteria wyszukiwania.
Wejdź na naszą stronę główną, a być może znajdziesz coś dla siebie! 

Wyszukiwanie po nazwie użytkownika autora treści

Użytkownik może wyszukiwać treści po nazwie użytkownika autora wątku lub odpowiedzi, korzystając z formularza wyszukiwania. Wyszukiwanie przebiega podobnie jak w przypadku wyszukiwania po frazie (patrz: sekcja "Wyszukiwanie po frazie" w tym artykule). Główną różnicą jest, że nie należy podawać żadnej frazy. Po naciśnięciu klawisza ENTER użytkownik zostanie przeniesiony do widoku wyników wyszukiwania. Następnie należy wybrać zakładkę, wpisać wybraną nazwę użytkownika w pole "Autor" na panelu filtrowania i nacisnąć klawisz ENTER. Jeśli użytkownik o wybranej nazwie jest autorem treści, do których odnosi się zakładka, w której aktualnie jest użytkownik, to pokażą się w niej wyniki wyszukiwania.

Wyszukiwanie po tagu

Zobacz: Wyszukiwanie wątków i odpowiedzi

0 komentarzy