Wyszukiwanie treści w Serwisie

Ten artykuł opisuje możliwości wyszukiwania treści w Serwisie 4programmers.net.

***

Treści w Serwisie 4programmers.net (dalej w skrócie: "Serwis") użytkownik może wyszukać według następujących kryteriów:

 • po frazie występującej w treści;
 • po nazwie użytkownika, który utworzył treść;
 • tylko w przypadku wątków: po tagu przypisanym do treści.

Wyszukiwanie treści po frazie

Użytkownik może wyszukać treść po frazie w niej występującej, korzystając z formularza wyszukiwania. Formularz ten jest dostępny w głównym menu Serwisu; zawiera jedno pole tekstowe z ikoną lupy, w którym należy wpisać frazę do wyszukiwania. Aby wyszukać po wpisanej frazie, należy nacisnąć klawisz ENTER. Po naciśnięciu użytkownik zostanie przeniesiony do widoku wyników wyszukiwania.

Widok wyników wyszukiwania zawiera zakładki umożliwiające filtrowanie wyników wyszukiwania. Poszczególne zakładki odnoszą się do różnych typów treści. Dostępne są następujące zakładki:

 • "Wszystkie" – umożliwiająca przeglądanie wszystkich wyników wyszukiwania;
 • "Wątki na forum" – umożliwiająca przeglądanie tylko tych wyników wyszukiwania, które odnoszą się do wątków oraz postów na forum dyskusyjnym;
 • "Oferty pracy" – umożliwiająca przeglądanie tylko tych wyników wyszukiwania, które odnoszą się do ofert pracy;
 • "Użytkownicy" – umożliwiająca przeglądanie tylko tych wyników wyszukiwania, które odnoszą się do nazw użytkowników;
 • "Artykuły" – umożliwiająca przeglądanie tylko tych wyników wyszukiwania, które odnoszą się do artykułów w Kompendium;
 • "Mikroblogi" – umożliwiająca przeglądanie tylko tych wyników wyszukiwania, które odnoszą się do wpisów i komentarzy na mikroblogu.

W zależności od zakładki, do której przeszedł użytkownik, może on skorzystać z następujących opcji filtrowania wyników:

 • filtrowanie po kategorii forum dyskusyjnego – dostępne w zakładkach "Wszystkie" oraz "Wątki na forum";
 • filtrowanie po trafności wyszukiwania – dostępne we wszystkich zakładkach;
 • filtrowanie po autorze treści – dostępne we wszystkich zakładkach.

Jeżeli wyszukiwanie lub filtrowanie nie zwróci żadnych wyników, użytkownik powinien zobaczyć w aktualnej zakładce następujący komunikat:

Nie znaleźliśmy stron, które spełniają Twoje kryteria wyszukiwania.
Wejdź na naszą stronę główną, a być może znajdziesz coś dla siebie! 

Wyszukiwanie treści po nazwie użytkownika, który ją utworzył

Użytkownik może wyszukać treść po nazwie użytkownika, który ją utworzył, korzystając z formularza wyszukiwania. Wyszukiwanie przebiega podobnie jak w przypadku wyszukiwania po frazie (patrz: sekcja "Wyszukiwanie po frazie występującej w treści" wyżej). Główną różnicą jest, że nie należy podawać żadnej frazy. Po naciśnięciu klawisza ENTER użytkownik zostanie przeniesiony do widoku wyników wyszukiwania. Następnie należy wybrać zakładkę, wpisać wybraną nazwę użytkownika w pole "Autor" na panelu filtrowania i nacisnąć klawisz ENTER. Jeśli użytkownik o wybranej nazwie utworzył treść, do której typu odnosi się zakładka, w której aktualnie jest użytkownik, to w tej zakładce wyświetlone zostaną wyniki wyszukiwania.

Wyszukiwanie treści po tagu

Patrz: artykuł Wyszukiwanie wątków i postów, sekcja "Wyszukiwanie po tagu".

0 komentarzy