Nie mogę znaleźć swojego ogłoszenia na liście

Jeżeli ogłoszenie zostało poprawnie zapisane, a nie możesz go odszukać na liście ofert, weź pod uwagę, że ogłoszenia są sortowane indywidualnie, dla każdego użytkownika inaczej. Brane są przy tym różne kryteria, takie jak:

 • lokalizacja użytkownika (oferty bliższe danej lokalizacji są promowane wyżej)
 • preferencje użytkownika (technologia, języki programowania, w których pracuje)
 • jakość publikowanej oferty (wynagrodzenie, technologie itp)
 • data publikacji
 • czynnik losowy

Możesz w każdej chwili posortować ogłoszenia według daty:

2017-03-20_123330.jpg

Jeżeli chcesz zobaczyć listę dodanych przez siebie ofert, możesz kliknąć w zakładkę Moje oferty:

2017-03-20_123438.jpg

Czym jest "jakość" ogłoszenia i co na nią wpływa?

Zależy nam na promowaniu jak najlepszych ofert pracy. Co należy rozumieć przez to pojęcie? Każda oferta dostaje określoną liczbę punktów, w zależności od tego jakie informacje zostały zawarte w ogłoszeniu. I tak punkty przydzielane są za podanie następujących informacji:

 • wynagrodzenie "od" - 25 pkt
 • wynagrodzenie "do" - 25 pkt
 • miejscowość - 15 pkt
 • staż pracy (junior, senior itp) - 5 pkt
 • nazwa firmy - 15 pkt
 • logo - 5 pkt
 • strona WWW - 1 pkt
 • opis firmy - 5 pkt
 • wymagane (oraz mile widziane) technologie - maksymalnie 30 pkt
 • metodologia pracy oraz narzędzia wykorzystywane w firmie - maksymalnie 50 pkt
 • benefity w firmie - maksymalnie 25 pkt

Ofertom agencji pośrednictwa odejmujemy 15 pkt.

Co to jest "czynnik losowy" i jak wpływa na pozycję oferty na liście?

Duży wpływ na pozycję oferty na liście ma jakość ogłoszenia oraz data publikacji. Chcemy jednak dać szansę starszym ofertom pracy i losowo są one przesuwane wyżej na liście ofert.

Zobacz też:

0 komentarzy