Powiadomienia

Silv

Ten artykuł zawiera opis funkcjonalności powiadomień.

***

Aktywność użytkowników w Portalu powoduje występowanie szeregu różnych zdarzeń, takich jak dodanie postów, komentarzy czy wpisów na mikroblogach. Powiadomienia ułatwiają śledzenie tej aktywności. Przykładowo, jeśli dany użytkownik jest zainteresowany śledzeniem dyskusji w danym wątku, może włączyć powiadamianie go o nowych postach.

Pojęcia

 • ikona powiadomień – ikona dzwonka w głównym menu Portalu,
 • licznik powiadomień – liczba powiadomień wyświetlana na czerwonym tle na ikonie powiadomień; jest wyświetlany od momentu, gdy użytkownik otrzyma nowe powiadomienia, aż do: albo przeczytania ich, albo wylogowania się,
 • lista powiadomień – lista wszystkich powiadomień od momentu rejestracji,
 • pop-up panel powiadomień – pop-up panel dostępny po kliknięciu ikony powiadomień,
 • panel ustawień powiadomień – panel dostępny w koncie użytkownika, lub bezpośrednio pod adresem https://4programmers.net/User/Notifications/Settings

Miejsca otrzymywania powiadomień

Użytkownik może otrzymywać powiadomienia w obu, żadnym lub tylko jednym z następujących miejsc:

 • skrzynka e-mail (poza Portalem),
 • Portal.

Użytkownik może ustawić miejsce otrzymywania powiadomień w odpowiedzi na wybrane zdarzenia w panelu ustawień powiadomień.

Otrzymanie powiadomienia

Jeśli użytkownik otrzyma powiadomienie, wydarzą się jednocześnie trzy rzeczy:

 1. licznik powiadomień otrzyma wartość 1 i zostanie wyświetlony, lub (jeśli już jest wyświetlany) jego wartość zostanie powiększona o 1,
 2. powiadomienie zacznie pojawiać się na liście powiadomień (będzie się tam pojawiać do czasu jego ewentualnego usunięcia),
 3. po lewej stronie paska tytułu każdej takiej karty w przeglądarce, w której otwarta jest strona Portalu, zostanie wyświetlona w nawiasie wartość licznika powiadomień, lub (jeśli już jest wyświetlana) zostanie ona zwiększona o 1.

Wyświetlanie listy powiadomień

Użytkownik może wyświetlić listę powiadomień na dwa sposoby:

Wyświetanie treści, której dotyczy powiadomienie; oznaczanie powiadomień jako "przeczytane"

Użytkownik może wyświetlić treść, której dotyczy dane powiadomienie, klikając na to powiadomienie (na którąkolwiek jego część, która jest "klikalna"). Po kliknięciu powiadomienie zostanie automatycznie oznaczone jako "przeczytane".

Dodatkowo użytkownik może naraz oznaczyć wszystkie nieprzeczytane powiadomienia jako "przeczytane", naciskając przycisk kartki z kalendarza ze znakiem fajki w środku, umieszczony w prawym górnym rogu pop-up panelu powiadomień.

Uwaga: należy ostrożnie korzystać z opcji oznaczania naraz wszystkich powiadomień jako przeczytane, ponieważ nie ma możliwości przywrócenia ich "statusu nieprzeczytania".

Usuwanie powiadomienia

Użytkownik może usunąć dane powiadomienie, klikając w pop-up panelu powiadomień na przycisk w postaci krzyżyka, wyświetlający się po najechaniu myszą na to powiadomienie, po prawej jego stronie.

Ustawienia powiadomień

Użytkownik może skonfigurować ustawienia powiadomień w ustawieniach konta, w panelu ustawień powiadomień.

Zdarzenia wywołujące powiadomienie

Użytkownik może otrzymać powiadomienie w odpowiedzi na następujące zdarzenia (dla każdego zdarzenia jedno powiadomienie):

Wiadomości prywatne
 • otrzymanie wiadomości prywatnej przez tego użytkownika,
Forum dyskusyjne
 • wspomnienie tego użytkownika (w poście lub w komentarzu do posta),
 • ocena postu utworzonego przez tego użytkownika,
 • dodanie postu do wątku obserwowanego przez tego użytkownika,
 • dodanie komentarza do postu utworzonego przez tego użytkownika,
 • przeniesienie wątku utworzonego przez tego użytkownika,
 • modyfikacja tytułu wątku utworzonego przez tego użytkownika,
 • modyfikacja postu utworzonego przez tego użytkownika,
 • modyfikacja postu obserwowanego przez tego użytkownika,
 • usunięcie wątku utworzonego przez tego użytkownika,
 • usunięcie postu utworzonego przez tego użytkownika,
 • akceptacja odpowiedzi udzielonej przez tego użytkownika,
Kompendium wiedzy
 • modyfikacja artykułu obserwowanego przez tego użytkownika,
 • dodanie komentarza do artykułu obserwowanego przez tego użytkownika,
Mikroblogi
 • wspomnienie tego użytkownika (we wpisie lub w komentarzu do wpisu),
 • ocena wpisu dodanego przez tego użytkownika,
 • ocena komentarza dodanego przez tego użytkownika,
 • dodanie komentarza do wpisu obserwowanego przez tego użytkownika,
Moduł "Praca"
 • dodanie komentarza do oferty obserwowanej przez tego użytkownika.

0 komentarzy