Powiadomienia

Ten artykuł opisuje funkcjonalność powiadomień w Serwisie 4programmers.net.

***

W Serwisie 4programmers.net (dalej w skrócie: "Serwis") użytkownicy mogą wykonywać czynności różnych rodzajów w odniesieniu do treści różnych typów. Przykład: dla czynności "utworzenie posta przez użytkownika Y w wątku X" jej rodzajem jest "utworzenie posta w wątku X"; czynność ta odnosi się do treści w postaci utworzonego posta; typem tej treści jest "post".

Użytkownik może obserwować daną treść; oznacza to otrzymywanie powiadomień o czynnościach wszystkich rodzajów dotyczących tej treści, wykonanych przez różnych użytkowników. Więcej informacji: Obserwowanie treści w Serwisie i dodawanie ich do ulubionych.

Dodatkowo użytkownik może obserwować innego użytkownika; oznacza to otrzymywanie powiadomień o czynnościach niektórych rodzajów, wykonanych przez tego użytkownika. Więcej informacji: Obserwowanie i blokowanie innych użytkowników.

Jedno powiadomienie może dotyczyć:

 • jednej czynności jednego użytkownika w odniesieniu do jednej treści; przykład: utworzenie posta przez użytkownika Y w wątku X;
 • kilku czynności różnych użytkowników w odniesieniu do jednej treści, gdzie każda czynność jest tego samego rodzaju; przykład: utworzenie postów przez użytkowników Y1, Y2, Y3 w wątku X; czynności są grupowane od momentu zamknięcia pop-up panelu powiadomień (patrz niżej) aż do momentu ponownego jego otwarcia; uwaga: jeśli powiadomienie przyjdzie, gdy pop-up panel powiadomień jest otwarty, zostanie on automatycznie zamknięty.

Zarządzanie powiadomieniami

Użytkownik ma do dyspozycji trzy panele w celu zarządzania powiadomieniami:

 • pop-up panel powiadomień;
 • panel powiadomień;
 • panel ustawień powiadomień.

Pop-up panel powiadomień

Pop-up panel powiadomień umożliwia zarządzanie powiadomieniami z poziomu każdej strony Serwisu. Jest to pop-up panel dostępny po naciśnięciu przycisku powiadomień. Przycisk powiadomień jest to przycisk z ikoną dzwonka w menu głównym Serwisu, tuż obok przycisku wiadomości prywatnych.

Użytkownik może sprawdzić bieżącą liczbę tych nieprzeczytanych powiadomień, które otrzymał od momentu ostatniego otwarcia pop-up panelu powiadomień aż do teraz, patrząc na licznik powiadomień. Jest to liczba, wyświetlana w dwóch miejscach:

 1. na przycisku powiadomień, na czerwonym tle;
 2. na pasku tytułu przeglądarki lub każdej takiej karty w przeglądarce, w której jest otwarta strona Serwisu.

Licznik powiadomień jest wyświetlany aż do jednego z dwóch zdarzeń:

 1. naciśnięcia przycisku powiadomień;
 2. zakończenia sesji.

To oznacza, że o ile użytkownik nie zakończy sesji, to licznik powiadomień zachowuje swój stan między logowaniami do Serwisu. Jeżeli więc obecnie licznik powiadomień jest wyświetlony, to po wylogowaniu się i ponownym zalogowaniu użytkownika w ramach tej samej sesji licznik powiadomień także będzie wyświetlony. Wartość licznika po ponownym zalogowaniu się może być albo taka sama jak przed wylogowaniem się, albo większa (gdyby między wylogowaniem a ponownym zalogowaniem się użytkownik otrzymał nowe powiadomienia).

Panel powiadomień

Panel powiadomień umożliwia przeglądanie powiadomień. Jest on dostępny w widoku konta, po wybraniu pozycji "Powiadomienia" w menu po lewej stronie.

Panel ustawień powiadomień

Panel ustawień powiadomień umożliwia konfigurację ustawień powiadomień. Jest on dostępny w widoku ustawień konta, po wybraniu pozycji "Ustawienia powiadomień" w menu po lewej stronie.

Otrzymanie powiadomienia

Po otrzymaniu powiadomienia:

 1. jeśli użytkownik jest zalogowany i licznik powiadomień jest wyświetlony, to wartość licznika zostaje zwiększona o 1;
 2. jeśli użytkownik jest zalogowany, ale licznik powiadomień nie jest wyświetlony, to licznik otrzymuje wartość 1 i zostaje wyświetlony; ta wartość "1" oznacza liczbę nieprzeczytanych powiadomień od czasu ostatniego wyświetlenia panelu powiadomień;
 3. jeśli użytkownik nie jest zalogowany, to wartość licznika powiadomień zostaje zwiększona o 1;
 4. jeśli użytkownik jest zalogowany (TODO: ?), ma włączone w przeglądarce powiadomienia "push" oraz włączone w Serwisie otrzymywanie powiadomień "push" dotyczących czynności tego rodzaju, co otrzymane powiadomienie, to otrzymane powiadomienie zostaje wyświetlone w formie powiadomienia "push";
 5. jeśli użytkownik ma włączone otrzymywanie wiadomości e-mail o powiadomieniach dotyczących czynności tego rodzaju, co otrzymane powiadomienie, to użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail o tym powiadomieniu (poza Serwisem);
 6. jeśli użytkownik ma włączone otrzymywanie powiadomień w Serwisie dotyczących czynności tego rodzaju, co otrzymane powiadomienie, to od tej pory, gdy zostanie wykonana czynność, której dotyczy to powiadomienie, to na liście powiadomień wyświetla się pozycja odnosząca się do tego powiadomienia; kolor pozycji jest słomkowy.

Użytkownik może ustawić miejsce otrzymywania poszczególnych typów powiadomień dotyczących wybranych rodzajów czynności w panelu ustawień powiadomień.

Wyświetlanie listy powiadomień

Lista powiadomień jest to lista wszystkich powiadomień od momentu rejestracji użytkownika. Użytkownik może wyświetlić ją na dwa sposoby:

 • otwierając pop-up panel powiadomień;
 • otwierając panel powiadomień.

Wyświetlanie treści, której dotyczy powiadomienie; oznaczanie powiadomień jako "przeczytane"

Użytkownik może wyświetlić treść, której dotyczy dane powiadomienie, naciskając na pozycję z tym powiadomieniem na liście powiadomień. Po naciśnięciu:

 • to powiadomienie automatycznie staje się "przeczytane"; co za tym idzie, kolor pozycji z tym powiadomieniem na liście powiadomień zmienia się ze słomkowego na biały;
 • użytkownik zostaje przekierowany na stronę zawierającą widok z tą treścią.

Dodatkowo użytkownik może naraz wyświetlić treści dotyczące wszystkich "nieprzeczytanych" powiadomień; treści wyświetlą się w nowych kartach przeglądarki, jedna treść w jednej karcie. Aby to zrobić, należy nacisnąć przycisk z ikoną kwadratu ze strzałką umieszczony na górze pop-up panelu powiadomień. Przycisk nie jest wyświetlany, gdy wszystkie powiadomienia są przeczytane. Po jego naciśnięciu wszystkie "nieprzeczytane" powiadomienia automatycznie stają się "przeczytane".

Informacja: w zależności od ustawień przeglądarki funkcja wyświetlania treści dotyczących wszystkich "nieprzeczytanych" powiadomień może być niedostępna. Przed skorzystaniem z tej funkcji zalecane jest sprawdzenie ustawień przeglądarki.

Dodatkowo użytkownik może naraz oznaczyć wszystkie "nieprzeczytane" powiadomienia jako "przeczytane", naciskając przycisk z ikoną kartki z kalendarza ze znakiem fajki w środku umieszczony na górze pop-up panelu powiadomień.

Uwaga: użytkownik nie ma możliwości cofnięcia operacji oznaczania powiadomień jako "przeczytane"; należy więc ostrożnie korzystać z tej opcji.

Usunięcie powiadomienia

Użytkownik może usunąć dane powiadomienie, naciskając na liście powiadomień na przycisk z ikoną krzyżyka, wyświetlający się po najechaniu kursorem na pozycję z tym powiadomieniem, po prawej stronie tej pozycji.

Uwaga: użytkownik nie ma możliwości cofnięcia usunięcia powiadomienia; należy więc ostrożnie korzystać z tej opcji.

Rodzaje czynności wywołujących powiadomienie

Użytkownik może otrzymać powiadomienia dotyczące czynności następujących rodzajów:

Wiadomości prywatne

 • otrzymanie wiadomości prywatnej przez użytkownika;

Forum dyskusyjne

 • wspomnienie użytkownika w poście (zarówno podczas tworzenia posta, jak i jego edycji);
 • wspomnienie użytkownika w komentarzu do posta;
 • ocena posta użytkownika;
 • utworzenie posta w wątku obserwowanym przez użytkownika;
 • dodanie komentarza do posta obserwowanego przez użytkownika;
 • przeniesienie wątku użytkownika;
 • edycja posta użytkownika;
 • edycja posta obserwowanego przez użytkownika;
 • usunięcie wątku użytkownika;
 • usunięcie wątku obserwowanego przez użytkownika;
 • usunięcie posta użytkownika;
 • usunięcie posta obserwowanego przez użytkownika;
 • akceptacja posta użytkownika;
 • gdy któryś z użytkowników obserwowanych przez użytkownika założy wątek;
 • gdy któryś z użytkowników obserwowanych przez użytkownika utworzy post w jakimś wątku;
 • zamiana komentarza użytkownika na post;

Kompendium wiedzy

 • edycja artykułu obserwowanego przez użytkownika;
 • dodanie komentarza do artykułu obserwowanego przez użytkownika;

Mikroblogi

 • wspomnienie użytkownika (we wpisie lub w komentarzu do wpisu);
 • ocena wpisu użytkownika;
 • ocena komentarza użytkownika;
 • dodanie komentarza do wpisu obserwowanego przez użytkownika – chyba że autor komentarza jest blokowany;
 • gdy któryś z użytkowników obserwowanych przez użytkownika zamieści wpis;
 • usunięcie wpisu użytkownika;
 • usunięcie komentarza użytkownika;

Moduł "Praca"

 • dodanie komentarza do oferty, która została dodana przez użytkownika do "ulubionych";
 • dodanie odpowiedzi na komentarz użytkownika.

Zobacz też

0 komentarzy