Wyszukiwanie wpisów

Ten artykuł opisuje możliwości wyszukiwania wpisów i komentarzy na mikroblogach.

***

Użytkownik może wyszukać wpisy oraz komentarze zawierające wybraną frazę.

Użytkownik może wyszukać wpisy i komentarze, korzystając z formularza wyszukiwania. Wyszukiwanie wpisów i komentarzy przebiega podobnie do wyszukiwania wątków i odpowiedzi na forum dyskusyjnym. Główna różnica to ta, że w widoku wyników wyszukiwania wyniki wyszukiwania są dostępne w zakładce "Mikroblogi" (zamiast w zakładce "Wątki na forum"). Więcej informacji: Wyszukiwanie wątków i odpowiedzi.

0 komentarzy