Obserwowanie wpisów

Ten artykuł opisuje funkcjonalność obserwowania wpisów na mikroblogach.

***

Użytkownik może określić, które wpisy będzie obserwować. Obserwowanie danego wpisu oznacza otrzymywanie przez użytkownika powiadomień o nowych komentarzach do tego wpisu. Użytkownik nie otrzymuje powiadomień o komentarzach, które sam napisał, oraz o komentarzach tych użytkowników, których blokuje. Zobacz też: Powiadomienia

Wyświetlanie obserwowanych wpisów

Użytkownik może wyświetlić listę wszystkich wpisów, jakie obserwuje, w panelu ulubionych i obserwowanych stron, w zakładce "Mikroblogi". Panel ten jest dostępny w widoku konta, w zakładce "Ulubione i obserwowane strony". Każda pozycja tej listy odnosi się do jednego wpisu i zawiera dwie informacje:

  • zajawkę wpisu;
  • datę i godzinę rozpoczęcia obserwowania wpisu.

Rozpoczynanie obserwowania wpisu

Aby rozpocząć obserwowanie danego wpisu, należy nacisnąć przycisk obserwacji wpisu. Przycisk ten zawiera ikonę dzwonka (pustą lub wypełnioną kolorem); jeśli rozdzielczość ekranu pozwala, zawiera także etykietę "Obserwuj". Znajduje się on w menu wpisu.

Po rozpoczęciu obserwowania danego wpisu dzieją się następujące rzeczy:

  1. ikona w przycisku obserwacji wpisu otrzymuje zielone wypełnienie;
  2. na liście w zakładce "Mikroblogi" w panelu ulubionych i obserwowanych stron pojawia się pozycja dotycząca tego wpisu z bieżącą datą i godziną;
  3. użytkownik zaczyna otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach do tego wpisu.

Kończenie obserwowania wpisu

Aby zakończyć obserwowanie danego wpisu, należy nacisnąć przycisk obserwacji wątku (ikona w przycisku musi posiadać zielone wypełnienie, by było to możliwe).

Po zakończeniu obserwowania danego wpisu dzieją się następujące rzeczy:

  1. ikona w przycisku obserwacji wpisu traci zielone wypełnienie;
  2. z listy w zakładce "Mikroblogi" w panelu ulubionych i obserwowanych stron znika pozycja dotycząca tego wpisu;
  3. użytkownik przestaje otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach do tego wpisu (chyba że zostanie w nich [wspomniany (TODO: link)]).

0 komentarzy