Obserwowanie wpisów

Ten artykuł opisuje funkcjonalność obserwowania wpisów na mikroblogach.

***

Użytkownik może określić, które wpisy będzie obserwować. Obserwowanie wpisu oznacza otrzymywanie przez użytkownika powiadomień o nowych komentarzach do tego wpisu. Użytkownik nie otrzymuje powiadomień o komentarzach, które sam napisał, oraz o komentarzach tych użytkowników, których blokuje. Patrz też: Powiadomienia

Wyświetlanie obserwowanych wpisów

Użytkownik może wyświetlić listę wpisów, które obserwuje, w panelu ulubionych i obserwowanych stron, w zakładce "Mikroblogi". Każda pozycja tej listy odnosi się do jednego wpisu i zawiera dwie informacje:

  • zajawkę wpisu;
  • czas rozpoczęcia obserwowania wpisu.

Rozpoczynanie obserwowania wpisu

Aby rozpocząć obserwowanie danego wpisu, należy nacisnąć przycisk obserwacji wpisu. Przycisk ten zawiera ikonę dzwonka (pustą lub wypełnioną kolorem). Dodatkowo, jeśli rozdzielczość ekranu pozwala, zawiera etykietę "Obserwuj". Przycisk ten znajduje się w menu wpisu.

Po rozpoczęciu obserwowania wpisu dzieją się następujące rzeczy:

  1. ikona w przycisku obserwacji wpisu otrzymuje zielone wypełnienie,
  2. na liście w zakładce "Mikroblogi" w panelu ulubionych i obserwowanych stron pojawia się pozycja odnosząca się do tego wpisu z bieżącą datą i godziną,
  3. użytkownik zaczyna otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach do wpisu.

Kończenie obserwowania wpisu

Aby zakończyć obserwowanie wpisu, należy nacisnąć przycisk obserwacji wpisu (ikona w przycisku musi posiadać zielone wypełnienie).

Po zakończeniu obserwowania wpisu dzieją się następujące rzeczy:

  1. ikona w przycisku obserwacji wpisu traci zielone wypełnienie,
  2. z listy w zakładce "Mikroblogi" w panelu ulubionych i obserwowanych stron znika pozycja odnosząca się do tego wpisu,
  3. użytkownik przestaje otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach do wpisu (nadal natomiast otrzymuje powiadomienia o byciu wspomnianym w nowych komentarzach).

0 komentarzy