Wyszukiwanie wątków i postów

Ten artykuł opisuje możliwości wyszukiwania wątków i postów na forum dyskusyjnym.

***

Użytkownik może wyszukać interesujący go wątek lub post. Może to zrobić według następujących kryteriów:

  • w przypadku wątków: po frazie występującej w tytule tego wątku i/lub treści postów w nim;
  • w przypadku wątków: po tagu przypisanym do tego wątku;
  • w przypadku postów: po frazie występującej w treści tego posta;
  • w przypadku wątków i postów: po nazwie użytkownika, który utworzył ten wątek lub post.

Wyszukiwanie wątków i postów po frazie

Patrz: artykuł Wyszukiwanie treści w Serwisie, sekcja "Wyszukiwanie po frazie".

Wyszukiwanie wątków i postów po nazwie użytkownika, który je utworzył

Patrz: artykuł Wyszukiwanie treści w Serwisie, sekcja "Wyszukiwanie po nazwie użytkownika, który utworzył treść".

Wyszukiwanie wątków po tagu

Użytkownik może wyszukać wątki, do których jest przypisany dany tag, naciskając ten tag. Spowoduje to przeniesienie użytkownika do widoku forum, do zakładki "Wątki z: <tag>", gdzie "<tag>" oznacza ten tag, po którym wyszukał użytkownik. Informacja: zakładka ta jest dostępna jedynie wtedy, gdy wyszuka się wątki po tagu.

Wyniki wyszukiwania prezentowane są w postaci listy wątków.

0 komentarzy