Tagowanie wątków na forum

Ten artykuł zawiera opis funkcjonalności tagowania wątków na forum.

***

Niektóre kategorie forum wymagają, aby podczas zakładania wątków przypisywać im tagi. Dzięki nim jesteśmy w stanie kategoryzować wątki. Przypisane do wątku tagi można z niego usunąć. Można również wyszukiwać wątki zawierające dany tag.

Tagi przypisane do wątku są wyświetlane na dole pierwszego posta wątku w widoku wątku, a w widokach list wątków w wierszu danego wątku. Ponadto tagi najpopularniejsze na całym forum wyświetlane są po prawej stronie list wątków i kategorii w różnych widokach forum.

Wyszukiwanie wątków z danym tagiem

Aby wyszukać wątki, do których jest przypisany dany tag, należy kliknąć ten tag (albo w widoku danego wątku, albo w widokach list wątków). Zostanie wyświetlona lista wątków, do których ten tag jest przypisany.

Przypisywanie tagów do wątku

Tagi można przypisać do wątku w formularzu dodawania nowego wątku oraz w formularzu edycji danego wątku. Aby przypisać tag do nowego/danego wątku, należy go wpisać w polu tekstowym oznaczonym etykietą Tagi odpowiedniego formularza i nacisnąć ENTER lub SPACE. Jeśli podczas wpisywania tagu pod polem tekstowym pojawi się lista tagów podobnych, zamiast naciskania wspomnianych klawiszy można też wybrać na niej odpowiedni tag, klikając go. Tekst wpisanego tagu zostanie odpowiednio sformatowany.

Przypisywanie tagów ograniczone jest następującymi regułami:

  • w danym wątku wymagane jest podanie co najmniej jednego tagu,
  • do danego wątku można przypisać maksymalnie 5 tagów,
  • minimalna długość jednego tagu to 1 znak, a maksymalna – 25 znaków,
  • tagi mogą zawierać znaki a-z, 0-9, +, ., # oraz - (czyli m.in. nie mogą zawierać spacji); jeśli nazwa danej technologii zawiera spacje, można użyć znaku -, aby je zastąpić (np. bazy-danych),
  • użytkownicy mający mniej niż 2 punkty reputacji nie mogą tworzyć nowych tagów (tj. muszą wykorzystać tagi już istniejące).

Usuwanie tagów z wątku

Aby usunąć dany tag z wątku, w formularzu edycji tego wątku, w polu tekstowym oznaczonym etykietą Tagi należy kliknąć wybrany tag. Tag zostanie usunięty z listy, a co za tym idzie, nie będzie już przypisany do wątku.

Jak dobrze tagować

  • Tagi powinny określać technologię, język itp., których dany wątek dotyczy w największym stopniu (np. c#, asp.net, innodb, soap, rest, xml). W szczególności nie należy używać tagów, które nie wiążą się z żadną technologią (np. pomoc, kółko, gra, problem).
  • Tworząc nowy tag, nie należy używać spójników i zaimków jako pojedyncze wyrazy (np. i, z), chyba że są integralną częścią nazwy danej technologii.
  • Nie należy przypisywać do danego wątku tagów będących swoimi synonimami (np. zarówno c#, jak i csharp).

0 komentarzy