Akceptacja odpowiedzi w wątku

Silv

Ten artykuł zawiera opis funkcji akceptacji odpowiedzi w wątku.

***

Każda odpowiedź w każdym wątku może zostać zaakceptowana przez jego autora (niezależnie, w jakim dziale wątek zostanie utworzony). Akceptację można cofnąć.

Co oznacza akceptacja?

Akceptacja danej odpowiedzi zazwyczaj oznacza, że autor wątku uznał, że jej treść rozwiązuje problem, czy też: odpowiada na pytanie, które miał zakładając wątek. Czasami odpowiedź zostaje zaakceptowana, choć nie zawiera pełnego rozwiązania, a jedynie najważniejszą jego część (w rozumieniu autora wątku). Ogólnie autorowi wątku pozostawia się pełną swobodę co do wyboru kryterium akceptacji odpowiedzi; może on również nie zaakceptować żadnej.

Akceptacja danej odpowiedzi lub jej brak reprezentowane są przez ikonę znaku wyboru (popularnie zwanego "fajką" lub "ptaszkiem"), umieszczoną w poście reprezentującym daną odpowiedź, po prawej jego stronie, zaraz pod licznikiem głosów na ten post.

Akceptacja

Autor wątku może zaakceptować daną odpowiedź, klikając ikonę znaku wyboru, umieszczoną z prawej strony posta reprezentującego tę odpowiedź. W danym wątku można zaakceptować maksymalnie 1 odpowiedź. Po zaakceptowaniu odpowiedzi ikona znaku wyboru otrzymuje zielone wypełnienie.

Tak wygląda ikona znaku wyboru w poście reprezentującym niezaakceptowaną odpowiedź:

<TODO>

Tak wygląda ikona znaku wyboru w poście reprezentującym zaakceptowaną odpowiedź:

<TODO>

Cofnięcie akceptacji

Autor wątku może cofnąć akceptację danej odpowiedzi, klikając ikonę znaku wyboru umieszczoną z prawej strony posta reprezentującego tę odpowiedź (ikona musi posiadać zielone wypełnienie, by było to możliwe). Po cofnięciu akceptacji ikona znaku wyboru traci zielone wypełnienie, powracając do wyglądu sprzed oddania głosu. Zaakceptowanie innej odpowiedzi powoduje automatycznie cofnięcie akceptacji przy poście, który dotychczas był oznaczony jak zaakceptowany.

Akceptacja odpowiedzi a reputacja jej autora

Gdy dana odpowiedź zostanie zaakceptowana, reputacja jej autora zwiększa się o 15 punktów. W przypadku cofnięcia akceptacji reputacja autora odpowiedzi zmniejsza się o 15 punktów.

0 komentarzy